Περισσότερες υπηρεσίες ή πληροφορίες όπου μπορείτε να βρείτε χρήσιμες!
Επανασχεδιασμός Ιστοσελίδαςhttps://media.webgift.gr/images/userfiles/redesign.png

Εκτός από τις υπηρεσίες της ανάπτυξης, του σχεδιασμού και της φιλοξενίας μιας ιστοσελίδας ή ιστοσελίδων αναλαμβάνουμε επίσης και τον επανασχεδιασμό της. Η εν λόγω υπηρεσία μπορεί να επιφέρει αλλαγές όχι μόνο στην εμφάνιση άλλα και στην λειτουργικότητα. Η υπηρεσία του επανασχεδιασμού θα βελτιστοποιήσ...

Επανασχεδιασμός Ιστοσελίδας

Επανασχεδιασμός ΙστοσελίδαςΕκτός από τις υπηρεσίες της ανάπτυξης, του σχεδιασμού και της φιλοξενίας μιας ιστοσελίδας ή ιστοσελίδων αναλαμβάνουμε επίσης και τον επανασχεδιασμό της. Η εν λόγω υπηρεσία μπορεί να επιφέρει αλλαγές όχι μόνο στην εμφάνιση άλλα και στην λειτουργικότητα. Η υπηρεσία του επανασχεδιασμού θα βελτιστοποιήσει επίσης τον πηγαίο κώδικα της ιστοσελίδας σας σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα πρότυπα του διαδικτύου.

Οι εργασίες που θα μπορούσαμε να εκτελέσουμε είναι:

  • Δημιουργία νέου σχεδιασμού ακόμα και προσαρμοσμένου σε φορητές συσκευές.
  • Προσθήκη νέων λειτουργιών ή τροποποίηση των υπαρχόντων με ουσιαστικές βελτιώσεις.
  • Διαχείριση στο περιεχόμενο με ενέργειες όπως διαγραφή, τροποποίηση ή δημιουργία νέων άρθρων.

Έχουμε την εμπειρία και την γνώση να σας συμβουλέψουμε καθώς επίσης και να αναλάβουμε τον επανασχεδιασμό της ιστοσελίδας σας.

Γιατί η υπηρεσία επανασχεδιασμού είναι σημαντική

Η υπηρεσία αυτή θεωρείται υποχρεωτική με την πάροδο του χρόνου ιδίως για ιστοσελίδες που δεν ενημερώνονται. Μόνο αν λάβουμε υπόψιν ότι οι τεχνολογίες διαδικτύου εξελίσσονται συνεχώς τότε γίνεται εύκολα αντιληπτός ο λόγος ύπαρξης της υπηρεσίας αυτής. Μια ιστοσελίδα με παρωχημένο περιεχόμενο, παλαιά εμφάνιση και λειτουργικότητα που χρίζει ενημέρωσης οδηγεί σε αρνητικά αποτελέσματα όσο αφορά την θέση κατάταξής της στις μηχανές αναζήτησης και μείωση της επισκεψιμότητά της. Αυτή η ιστοσελίδα θα γίνει επίσης ευάλωτη σε επιθέσεις μιας και το λογισμικό που χρησιμοποιεί είναι ξεπερασμένο.

Στάδια εφαρμογής

Η υπηρεσία του επανασχεδιασμού χρησιμοποιεί την ίδια μεθοδολογία όπως ακολουθούμε σε αυτή της κατασκευής μια ιστοσελίδας. Η μόνη ουσιαστική διαφορά βρίσκεται στο στάδιο της συλλογής των πληροφοριών όπου διαχωρίζουμε τις εργασίες ανάλογα των ενεργειών. Οι διαθέσιμες εργασίες είναι ο σχεδιασμός, η λειτουργικότητα και το περιεχόμενο (όπως περιγράφονται παραπάνω) και οι ενέργειες αυτής είναι η δημιουργία, διαγραφή και τροποποίηση (βελτιστοποίηση ή ενημέρωση ανάλογα της εργασίας).

Ήρθε η ώρα για επανασχεδιασμό της ιστοσελίδα σας; Ζητήστε προσφορά και επωφεληθείτε των εργασιών που προσφέρουμε!

Διαβάστε επίσης:

  1. Συντήρηση Ιστοσελίδας στην ενότητα : Επιπλέον υπηρεσίες
https://webgift.gr/templates/core_webgift/
0