Η πολύπλοκη λειτουργικότητα δεν σημαίνει τίποτα δίχως τις κατάλληλες υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού!
Διαθέσιμο λογισμικόhttps://cdn.webgift.eu/images/userfiles/ios_rentals_box.png

Η WEBGIFT DEV είναι ο επίσημος μεταπωλητής του λογισμικού της Is Open Source. Οι παρακάτω εφαρμογές είναι συμβατές με το Elxis CMS. Κάθε μια από αυτές διαθέτει ένα API με το οποίο μπορεί να συνδέσει έναν απομακρυσμένο ιστότοπο που έχει αναπτυχθεί σε Wordpress, Elxis CMS ή οποιονδήποτε ιστότοπο που λειτουργεί με PHP, με την εφαρμογή που εκτελείται σε διαφορετικό ή στον ίδιο διακομιστή φιλοξενίας υπό το Elxis CMS. Εφαρμογές IOSR Rentals Εφαρμογή ενοικιαζόμενων οχημάτων IOSR Hotels Εφαρμογή ξενοδοχειακών κρατήσεων ...

Διαθέσιμο λογισμικό

Η WEBGIFT DEV είναι ο επίσημος μεταπωλητής του λογισμικού της Is Open Source. Οι παρακάτω εφαρμογές είναι συμβατές με το Elxis CMS. Κάθε μια από αυτές διαθέτει ένα API με το οποίο μπορεί να συνδέσει έναν απομακρυσμένο ιστότοπο που έχει αναπτυχθεί σε Wordpress, Elxis CMS ή οποιονδήποτε ιστότοπο που λειτουργεί με PHP, με την εφαρμογή που εκτελείται σε διαφορετικό ή στον ίδιο διακομιστή φιλοξενίας υπό το Elxis CMS.

Εφαρμογές

https://webgift.gr/templates/core_webgift/
0