Όροι Χρήσης

Οι όροι των προσωπικών δεδομένων έχουν αλλαχθεί παρακάτω και θέτονται σε ισχύ στις 23 Μαΐου 2018, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να προσδιορίσουμε τι δεδομένα συλλέγουμε καθώς επίσης να οριοθετήσουμε τα δικαιώματά σας σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων όπως θα ισχύσει από την Παρασκευή, 25 Μαΐου 2018.

Παρακαλούμε διαβάστε τους παρακάτω αναθεωρημένους όρους χρήσης πριν συνεχίσετε την χρήση των παρεχόμενών μας υπηρεσιών ή/και λογισμικού. Αν έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με αυτήν την αλλαγή, παρακαλούμε μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους κάτωθι όρους διότι η περαιτέρω χρήση των υπηρεσιών μας, συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη συγκατάθεση - συναίνεση σας με αυτούς.

 1. H «WEBGIFT DEV» (εφεξής «Εταιρία»), η εταιρία που δημιούργησε τoν δικτυακό τόπο webgift.gr, webgift.dev, webgift.cc (εφεξής «Ιστοσελίδα»), προσφέρει τις υπηρεσίες, υπό τους κάτωθι όρους χρήσης τους οποίους ο χρήστης (εφεξής «Πελάτης») καλείται να χρησιμοποιήσει μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.
 2. Η «Εταιρεία» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Οι τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους θα τίθενται σε ισχύ άμεσα από την γνωστοποίησή τους.
 3. Η «Εταιρεία» αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους «Πελάτες» για τυχόν τροποποιήσεις ή οποιαδήποτε αλλαγή, μέσω δημοσιευμένης ανακοίνωσης στην «Ιστοσελίδα» ή μέσω μηνύματος (email). Κάθε χρήση της «Ιστοσελίδας» κατόπιν τέτοιας τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή των αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών.
 4. Ο «Χρήστης» είναι o μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος να αποκαταστήσει πλήρως κάθε ζημία που θα υποστεί η «Εταιρεία» όπως τυχόν προκύψει και θα οφείλεται στη μη συμμόρφωση του «Πελάτη» με τους παρόντες όρους.
 5. Κατά τη διαδικασία εγγραφής στην «Ιστοσελίδα», θα ζητηθούν από τους «Πελάτες» ορισμένα προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες. Κάθε «Χρήστης» είναι υπεύθυνος:
  • Να παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες.
  • Να ορίσει ένα όνομα χρήστη (username) και έναν προσωπικό κωδικό πρόσβασης (password). Ο «Χρήστης» είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διαφύλαξη των στοιχείων αυτών,ώστε να αποφεύγεται η παράνομη ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση των υπηρεσιών της «Ιστοσελίδα» από τρίτα πρόσωπα.
  • Να διατηρεί και να ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του, ώστε να διατηρούνται έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη. Εάν ο «Πελάτης» επιλέξει να διαγράψει μια πληροφορία, η πληροφορία αυτή διαγράφεται άμεσα.
 6. Cookies:
  Η «Εταιρεία» χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της «Ιστοσελίδας» της. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (text files) τα οποία επιτρέπουν στην «Ιστοσελίδα» να λειτουργεί απρόσκοπτα - χωρίς τεχνικές ανωμαλίες και να διευκολύνει την πρόσβαση των «Χρηστών» σε αυτή. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Τα cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η «Ιστοσελίδα».
 7. Δεν επιτρέπεται στους χρήστες να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες μας, για:
  • Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, παραπλανητικό, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό.
  • Μίμηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητα κάποιου «Πελάτη» ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση ή/και συνεργασία του «Πελάτη» με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.
  • Παραχάραξη ή αλλοίωση των αναγνωριστικών άλλων «Χρηστών» με σκοπό την παραπλάνηση.
  • Παρεμβολή στις υπηρεσίες ή διάσπαση των υπηρεσιών ή των servers ή των δικτύων που είναι συνδεδεμένα με τις υπηρεσίες της «Εταιρείας».
  • Παραβίαση, με ή χωρίς πρόθεση, οποιασδήποτε τοπικής, εθνικής, Ευρωπαϊκής, διεθνούς νομοθεσίας ή/και οποιουδήποτε κανόνα που έχει νομοθετική ισχύ και αφορά ή/και καλύπτει οποιαδήποτε υπηρεσία της «Εταιρείας».

  Η «εταιρεία» διατηρεί το δικαίωμα, εφόσον υποπέσει στην αντίληψή της κάποια από τα παραπάνω, να απενεργοποιήσει οποιονδήποτε λογαριασμό, χωρίς καμία προειδοποίηση προς το «Πελάτη».

Προσωπικά Δεδομένα

Οι παρόντες ειδικότεροι όροι υπόκεινται στους γενικούς όρους.
Αναγνωρίζουμε τη σημασία της προστασίας των προσωπικών δεδομένων (Ν. 2472/97), του ευρωπαϊκού νόμου πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων General Data Protection Regulation (GDPR) καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Για τον λόγο αυτό:

 • Η «Εταιρεία» λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια των «Χρηστών». Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία και τις συναλλαγές των «Χρηστών», είναι ασφαλείς, ΔΕΝ διαμοιράζονται σε τρίτες ιστοσελίδες και είναι απόρρητες. Ευαίσθητα δεδομένα όπως «Κωδικοί Ασφαλείας» (passwords) κλπ, κρυπτογραφούνται και φυλάσσονται με απόλυτη ασφάλεια.
 • Η «Εταιρεία» έχει υιοθετήσει διαδικασίες, οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα των «Χρηστών». Οι διαδικασίες αυτές προστατεύουν τα δεδομένα από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση, και αλλαγή ή καταστροφή.
 • Η «Εταιρεία» δηλώνει κατηγορηματικά ότι ΔΕΝ διαμοιράζει τα προσωπικά δεδομένα των «Χρηστών» σε οποιαδήποτε τρίτη υπηρεσία οποιαδήποτε σκοπού (π.χ. αναλύσεις, διαφημίσεις κτλ)
 • Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας ότι θα κάνουμε ότι είναι δυνατό προκειμένου να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά η προστασία τους κωδικού πρόσβασης σας στην ιστοσελίδα μας εξαρτάται και από εσάς. Για τη δική σας ασφάλεια, θα πρέπει και εσείς να χειρίζεστε όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της «Ιστοσελίδας» ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνετε σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα.
 • Σε περίπτωση απώλειας του κωδικού πρόσβασης (password) ενός «Πελάτη», η χειρονακτική ανάκτηση του δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί. Για τον λόγο αυτό παρακαλούμε χρησιμοποιήστε την υπηρεσία υπενθύμιση κωδικού πρόσβασης.
 • Σε περίπτωση όπου επιθυμείτε διαγραφή του λογαριασμού σας: Παρακαλούμε καθώς επικοινωνήσετε μαζί μας. Ένα μήνυμα επιβεβαίωσης θα σας σταλεί για επικύρωση του λογαριασμού. Εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία επιτυχώς θα προχωρήσουμε το αίτημά σας.
 • Σε περίπτωση όπου θέλετε να κατεβάσετε τα δεδομένα σας: Παρακαλούμε καθώς επικοινωνήσετε μαζί μας. Ένα μήνυμα επιβεβαίωσης θα σας σταλεί για επικύρωση του λογαριασμού. Εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία επιτυχώς θα προχωρήσουμε το αίτημά σας.

Η επίσκεψη και η χρήση των υπηρεσιών της «Ιστοσελίδας» προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων. Η «Εταιρεία» δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αμέλεια των «Χρηστών» να συμμορφωθούν με τους παραπάνω όρους.

Προϋποθέσεις Χρήσης Ηλεκτρονικού Καταστήματος

Οι παρόντες ειδικότεροι όροι υπόκεινται στους γενικούς όρους.
Το «Ηλεκτρονικό Κατάστημα» παρέχει το περιεχόμενο (προϊόντα, υπηρεσίες, φωτογραφίες, πληροφορίες, κλπ) "ως έχει". Για τον λόγο αυτό, πριν χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες του «Ηλεκτρονικού Καταστήματος», σας καλούμε να συμβουλευτείτε τους κάτωθι ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις χρήσης.

 • Για τη διευκόλυνση των «Χρηστών» τα προϊόντα του «Ηλεκτρονικού Καταστήματος» έχουν κατηγοριοποιηθεί. Κάθε κατηγορία έχει δικά της επιμέρους προϊόντα.
 • Κάθε προϊόν χαρακτηρίζεται από έναν μοναδικό «Κωδικό Προϊόντος».
 • Η «Εταιρεία» διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της πολιτικής χρέωσης χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, πάντα όμως χωρίς αναδρομική ισχύ. Σε κάθε περίπτωση οι χρεώσεις γίνονται αφού τις αποδεχθεί ο «Χρήστης».
 • Η «Εταιρεία» διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των υπηρεσιών για ειδικές περιπτώσεις (προσφορές εορτών). Οι προσφορές ισχύουν ρητά για το χρονικό διάστημα που έχουν ανακοινωθεί και χωρίς αναδρομική ισχύ.
 • Σε περίπτωση προσθήκης νέων υπηρεσιών, εάν κριθεί αναγκαίο θα ανακοινώνεται το καθεστώς χρήσης, στους παρόντες όρους και μέσω της «Ιστοσελίδας».
 • H «Εταιρεία» δεσμεύεται ως προς την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο «Ηλεκτρονικό Κατάστημα» τόσο όσον αφορά τα ακριβή στοιχεία που εκτίθενται όσο και των παρεχομένων υπηρεσιών. Υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια.
 • Η «Εταιρεία» δεν ευθύνεται έναντι των «Χρηστών» για την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους όταν κάτι τέτοιο οφείλεται σε υπαιτιότητα του «Πελάτη».
 • Η «Εταιρεία» δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως από «Πελάτες» ή τρίτους, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη της «Ιστοσελίδας» ή την προσωρινή αδυναμία παροχής υπηρεσιών.
 • Η «Εταιρεία» διατηρεί το δικαίωμα περιορισμού ή και απαγόρευσης χρήσης των υπηρεσιών της σε «Πελάτες» που αποδεδειγμένα έχουν αναμειχθεί σε υποθέσεις εξαπάτησης άλλων «Πελατών» ή άλλες περιπτώσεις απάτης σε σχέση με το «Ηλεκτρονικό Κατάστημα».
 • Η «Εταιρεία» προσπαθεί να παρέχει υπηρεσίες – προϊόντα υψηλής ποιότητας. Δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη σε τιμές και χαρ/κά προϊόντων και δεν μπορεί να εξασφαλίσει, ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές λειτουργίας της ιστοσελίδας ή «ανθρώπινα» λάθη κατά την αναγραφή της τιμής ενός προϊόντος.
 • Χρήση πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας: Το «Ηλεκτρονικό Κατάστημα» δέχεται όλες τις πιστωτικές κάρτες Visa, Mastercard, American Express και Diners. Οι συναλλαγές προστατεύονται από την Paypal η οποία εγγυάται ένα ασφαλές περιβάλλον ολοκλήρωσης κάθε συναλλαγής. Στο στάδιο αυτό, όλη η επικοινωνία κρυπτογραφείται με χρήση κλειδιού 128 bits. Το σύστημα της Paypal αποκρυπτογραφεί τις πληροφορίες και στη συνέχεια ολοκληρώνει τη συναλλαγή σας, με τον ασφαλέστερο τρόπο.
 • Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό: Η εξόφληση μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός 48 ωρών από τη στιγμή της παραγγελίας. Σε διαφορετική περίπτωση η παραγγελία μπορεί να ακυρωθεί ανά πάσα στιγμή από την «Εταιρεία».
 • Κατά την κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, ο «Χρήστης» υποχρεούται να δηλώσει ως «Αιτιολογία κατάθεσης» το ονοματεπώνυμο ή το domain name του. Η «Εταιρεία» δεν φέρει ευθύνη εάν σε αντίθετη περίπτωση δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί η εν λόγω κατάθεση.
 • Επιστροφή Χρημάτων: Σε κάθε περίπτωση, η απαίτηση επιστροφής χρημάτων για ΑΫΛΑ προϊόντα που έχουν εξοφληθεί, ΔΕΝ είναι εφικτή.
 • Υπαναχώρηση/Ακύρωση Παραγγελίας: Υπαναχώρηση ή ακύρωση της παραγγελίας δύναται να γίνει ΜΟΝΟ στις κάτωθι περιπτώσεις:
  • Πριν ολοκληρωθεί η παραγγελία, κατά τη διάρκεια της παραγγελιάς μπορείτε να πατήσετε το κουμπί «Διαγραφή» που βρίσκεται στο «Καλάθι». Κάνοντας «κλικ» σε αυτόν τον σύνδεσμο αφαιρείται αυτόματα το προϊόν από το καλάθι σας.
  • Εάν έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική παραγγελία αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί η εξόφληση της, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας προκειμένου να αναλάβουμε την ακύρωση της παραγγελιάς σας.
 • Η «Εταιρεία» διατηρεί το δικαίωμα παρακράτησης οποιωνδήποτε εξόδων που σχετίζονται με πληρωμές μέσω πιστωτικών/χρεωστικών καρτών ή γενικότερα πληρωμές online (Paypal).
 • Aξίωση επιστροφής του κόστους κατοχύρωσης ενός domain name ή υπαναχώρηση για οποιονδήποτε άλλο λόγο ΔΕΝ γίνετε αποδεκτή.
 • Καθυστέρηση παραγγελίας: Παραγγελιά δύναται να καθυστερήσει για τους εξής λόγους:
  • Σε περιπτώσεις κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό αποστέλουμε τα προϊόντα μας μόλις ολοκληρωθεί η τραπεζική μεταφορά.

Στοιχεία επιχείρησης

Πνευματικά δικαιώματα© - 09 Νοεμβρίου 2022

https://webgift.gr/templates/core_webgift/
0