Εργασίες σχεδιασμού

Σχεδιασμός χωρίς σκοπό και πρόθεση είναι απλώς μια διακόσμηση - έξυπνος, στρατηγικός σχεδιασμός λύνει προβλήματα και επιτυγχάνει μετρήσιμους στόχους.
Responsive σχεδιασμός εμφάνισηςResponsive σχεδιασμός εμφάνισηςhttps://media.webgift.gr/images/userfiles/responsive_design.svg

Με τον όρο responsive (προσαρμογή ιστοσελίδας σε φορητές συσκευές) ενεργοποιούμε την διαδικασία αλλαγής της διάταξης μιας ιστοσελίδας ανάλογα την συσκευή που την επισκέπτεται. Η υπηρεσία αυτή ως τελευταία τάση σχεδιασμού ιστοσελίδων, αποτελεί την καλύτερη επιλογή καλύπτοντας όλες τις τρέχουσες ανάγκ...

Responsive σχεδιασμός εμφάνισης

Με τον όρο responsive (προσαρμογή ιστοσελίδας σε φορητές συσκευές) ενεργοποιούμε την διαδικασία αλλαγής της διάταξης μιας ιστοσελίδας ανάλογα την συσκευή που την επισκέπτεται. Η υπηρεσία αυτή ως τελευταία τάση σχεδιασμού ιστοσελίδων, αποτελεί την καλύτερη επιλογή καλύπτοντας όλες τις τρέχουσες ανάγκες. Οι διακομιστές 'σερβίρουν' την ίδια HTML σε όλες τις συσκευές άλλα με τον κατάλληλο κώδικα CSS χειρίζονται την διάταξη σε όλες τις διαθέσιμες αναλύσεις οθονών!

https://webgift.gr/templates/core_webgift/
0