Έξτρα υπηρεσίες για την ολοκληρωμένη πλέον εμπειρία χρήσης στο διαδίκτυο!
Συντήρηση ιστοσελίδαςhttps://cdn.webgift.eu/images/userfiles/web_maintenance.svg

Η συντήρηση μιας ιστοσελίδας ή μιας επέκτασης (εφαρμογή διαδικτύου, module ή πρόσθετο περιεχομένου) αποτελεί προαιρετική υπηρεσία ωστόσο θεωρείται αρκετά σημαντική εργασία. Υλοποιείται μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων εργασιών και εκτελείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα ανάλογα την περίπτωση. Η υπηρεσία συντήρησης μπορεί να προγνώσει ακόμα και ευπάθειες που γίνονται αντιληπτές με την πάροδο του χρόνου. Εργασίες συντήρησης Η υπηρεσία συντήρησης αποτελείται από 4 διαθέσιμες εργασίες (βλ. παρακάτω). Μπορείτε να εκφράσετε το ενδιαφέρον σας σε όλες ή ακόμη και σε μια από αυτές. Ας τις αναλύσ...

Συντήρηση ιστοσελίδας

Υπηρεσίες Διαδικτύου - Συντήρηση ΙστοσελίδαςΗ συντήρηση μιας ιστοσελίδας ή μιας επέκτασης (εφαρμογή διαδικτύου, module ή πρόσθετο περιεχομένου) αποτελεί προαιρετική υπηρεσία ωστόσο θεωρείται αρκετά σημαντική εργασία. Υλοποιείται μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων εργασιών και εκτελείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα ανάλογα την περίπτωση. Η υπηρεσία συντήρησης μπορεί να προγνώσει ακόμα και ευπάθειες που γίνονται αντιληπτές με την πάροδο του χρόνου.

Εργασίες συντήρησης

Η υπηρεσία συντήρησης αποτελείται από 4 διαθέσιμες εργασίες (βλ. παρακάτω). Μπορείτε να εκφράσετε το ενδιαφέρον σας σε όλες ή ακόμη και σε μια από αυτές. Ας τις αναλύσουμε και να δούμε γιατί πρέπει να τις έχουμε υπόψιν.

Βελτίωση απόδοσης

Η εργασία εκτελείτε με σκοπό την μείωση του χρόνου φόρτωσης. Πέρα από την βελτίωση του πηγαίου κώδικα ελέγχουμε όλους τους παράγοντες (27 στο σύνολο) που μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την απόδοση μιας ιστοσελίδας ή μιας επέκτασης. Η εργασία υλοποιείται μια φορά ωστόσο σε περίπτωση ενημέρωσης του περιεχομένου ή αλλαγών γενικότερα θα πρέπει να εκτελείτε ανά τακτά χρονικά διαστήματα και ανάλογα την συχνότητα ενημέρωσης.

Διαδικασία συντήρησης μιας ιστοσελίδας

Επικύρωση κώδικα

Η εργασία θα πιστοποιήσει μια ιστοσελίδα βάση των διεθνή προτύπων διαδικτύου (W3C). Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η εργασία υλοποιείτε μια φορά ωστόσο σε περίπτωση ενημέρωσης του περιεχομένου θα πρέπει να εκτελείτε ανά τακτά χρονικά διαστήματα ανάλογα την συχνότητα ενημέρωσης.

Ενημέρωση επεκτάσεων

Πρόκειται για μια σημαντική εργασία καθώς μπορεί να διορθώσει ευπάθειες ή να προσδώσει νέες λειτουργίες στις επεκτάσεις (εφαρμογές, modules, πρόσθετα περιεχομένου). Η ενημέρωση πρέπει να γίνει με προσοχή καθώς υπάρχει η περίπτωση αναβάθμισης ενός ήδη τροποποιημένου, ανάλογα των συνθηκών, λογισμικού. Τέλος η εργασία πρέπει να εκτελείτε ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Διαχείριση περιεχομένου

Εργασία όπου ενημερώνει τα άρθρα, διαγράφει παρωχημένη πληροφορία, εμπλουτίζει με περιγραφές και λέξεις κλειδιά, διορθώνει από τυχόν ορθογραφικά λάθη και γενικότερα βελτιώνει το περιεχόμενο που αποτελεί τον βασιλιά μιας ιστοσελίδας. Η εργασία πραγματοποιείται ανάλογα των αναγκών που υπάρχουν.

Λήψη αντιγράφων ασφαλείας

Αρκετά σημαντική εργασία συντήρησης ιδίως σε περίπτωση ανάκτησης δεδομένων μετά από διακοπή λειτουργίας. Η διακοπή λειτουργίας μπορεί να συμβεί μετά από επίθεση (θύμα hacking) ή από σφάλμα υλικού (καταστροφή δίσκου). Η εργασία αυτή πρέπει να εκτελείται τουλάχιστον μια φορά τον μήνα.

Το κόστος της υπηρεσίας διαμορφώνεται ανάλογα των εργασιών που αναλαμβάνουμε και της συχνότητας που θα εκτελούνται.

Ζητήστε προσφορά για την υπηρεσία συντήρησης σήμερα κιόλας και επωφεληθείτε της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχουμε.

https://webgift.gr/templates/core_webgift/
0