Περισσότερες υπηρεσίες ή πληροφορίες όπου μπορείτε να βρείτε χρήσιμες!
Συντήρηση Ιστοσελίδαςhttps://media.webgift.gr/images/userfiles/website-maintenance.png

Η συντήρηση μιας ιστοσελίδας ή μιας επέκτασης (εφαρμογή διαδικτύου, module ή πρόσθετο περιεχομένου) αποτελεί προαιρετική υπηρεσία ωστόσο θεωρείται αρκετά σημαντική. Υλοποιείται μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων εργασιών και εκτελείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα ανάλογα την περίπτωση. Η υπηρεσία ...

Συντήρηση Ιστοσελίδας

Υπηρεσίες Διαδικτύου - Συντήρηση ΙστοσελίδαςΗ συντήρηση μιας ιστοσελίδας ή μιας επέκτασης (εφαρμογή διαδικτύου, module ή πρόσθετο περιεχομένου) αποτελεί προαιρετική υπηρεσία ωστόσο θεωρείται αρκετά σημαντική. Υλοποιείται μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων εργασιών και εκτελείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα ανάλογα την περίπτωση. Η υπηρεσία συντήρησης μπορεί να προγνώσει ακόμα και ευπάθειες που γίνονται αντιληπτές με την πάροδο του χρόνου.

Εργασίες συντήρησης

Επιλέξτε οποιαδήποτε (ή όλες) από τις παρακάτω εργασίες συντήρησης επιθυμείτε.

Βελτίωση του πηγαίου κώδικα

Η εργασία εκτελείτε με σκοπό την μείωση του χρόνου φόρτωσης. Πέρα από την βελτίωση του πηγαίου κώδικα ελέγχουμε όλες τις παραμέτρους (27 στο σύνολο) που μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την επίδοση μιας ιστοσελίδας ή μιας επέκτασης. Η εργασία υλοποιείται μια φορά ωστόσο σε περίπτωση ενημέρωσης του περιεχομένου θα πρέπει να εκτελείτε ανά τακτά χρονικά διαστήματα ανάλογα την συχνότητα ενημέρωσης.

Διαδικασία συντήρησης μιας ιστοσελίδας

Επικύρωση κώδικα

Η εργασία θα πιστοποιήσει μια ιστοσελίδα βάση των διεθνή προτύπων διαδικτύου (W3C).
Όπως και στην βελτίωση του κώδικα έτσι και εδώ η εργασία υλοποιείτε μια φορά ωστόσο σε περίπτωση ενημέρωσης του περιεχομένου θα πρέπει να εκτελείτε ανά τακτά χρονικά διαστήματα ανάλογα την συχνότητα ενημέρωσης.

Ενημέρωση επεκτάσεων

Πρόκειται για μια σημαντική εργασία καθώς μπορεί να προγνώσει ευπάθειες ή να προσδώσει νέες λειτουργίες σε ήδη υπάρχουσες επεκτάσεις (εφαρμογές, modules, πρόσθετα περιεχομένου). Η ενημέρωση πρέπει να γίνει με προσοχή καθώς υπάρχει η περίπτωση αναβάθμισης ενός ήδη τροποποιημένου, ανάλογα των συνθηκών, λογισμικού.
- Εκτελείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Διαχείριση (προσθήκη, διαγραφή, τροποποίηση) περιεχομένου

Εργασία όπου ενημερώνει τα άρθρα, διαγράφει παρωχημένη πληροφορία, εμπλουτίζει με περιγραφές και λέξεις κλειδιά, διορθώνει από τυχόν ορθογραφικά λάθη και γενικότερα βελτιώνει το περιεχόμενο που αποτελεί τον καθρέπτη μιας ιστοσελίδας.
- Πραγματοποιείται ανάλογα των αναγκών που υπάρχουν.

Λήψη αντιγράφων ασφαλείας

Αρκετά σημαντική εργασία συντήρησης ιδίως σε περίπτωση ανάκτησης δεδομένων από διακοπή λειτουργίας. Η διακοπή λειτουργίας μπορεί να προκληθεί από επίθεση (θύμα hacking), από διακοπή ρεύματος ή καταστροφή του σκληρού δίσκου.
- Διενεργείται τουλάχιστον μια φορά τον μήνα.

Τέλος τα σφάλματα όπου ενδέχεται να προκαλέσουν δυσλειτουργία θα διορθωθούν άμεσα. Το σύστημα παρακολούθησης που διαθέτουμε θα τα βρει ελέγχοντας τα αρχεία καταγραφής σφαλμάτων και θα αποφύγουμε με αυτό τον τρόπο οποιαδήποτε αποσύνδεση.

Το κόστος της υπηρεσίας διαμορφώνεται ανάλογα των εργασιών που αναλαμβάνουμε και της συχνότητας που θα εκτελούνται.

Ζητήστε προσφορά για την υπηρεσία συντήρησης σήμερα κιόλας και επωφεληθείτε των εργασιών που σας παρέχουμε.

https://webgift.gr/templates/core_webgift/
0