Η πολύπλοκη λειτουργικότητα δεν σημαίνει τίποτα δίχως τα κατάλληλα εργαλεία!
Ανάπτυξη Εφαρμογών Διαδικτύου - Componentshttps://media.webgift.gr/images/userfiles/webgift_web_applications.png

Οι εφαρμογές διαδικτύου αποτελούν το βασικό συστατικό (επέκταση) μιας ιστοσελίδας. Αναφέραμε στο άρθρο της ανάπτυξης των modules ότι στον κεντρικό περιέκτη μιας ιστοσελίδας 'τρέχει' μια εφαρμογή. Διαφορετικά μπορούμε να πούμε ότι μια εφαρμογή είναι ο κορμός όλων των δυνατοτήτων που μπορεί να έχει μι...

Ανάπτυξη Εφαρμογών Διαδικτύου - Components

Ανάπτυξη Εφαρμογών Διαδικτύου - ComponentsΟι εφαρμογές διαδικτύου αποτελούν το βασικό συστατικό (επέκταση) μιας ιστοσελίδας. Αναφέραμε στο άρθρο της ανάπτυξης των modules ότι στον κεντρικό περιέκτη μιας ιστοσελίδας 'τρέχει' μια εφαρμογή. Διαφορετικά μπορούμε να πούμε ότι μια εφαρμογή είναι ο κορμός όλων των δυνατοτήτων που μπορεί να έχει μια ιστοσελίδα για την μελλοντική της χρήση στο διαδίκτυο!

Mπορεί να έχει άπειρες δυνατότητες ωστόσο το κλειδί της επιτυχίας βρίσκεται στα στάδια της ανάλυσης των απαιτήσεων καθώς και του σχεδιασμού του μοντέλου όπου θα χρησιμοποιήσουμε στην εκάστωτε εφαρμογή.

Για την ανάπτυξη των εφαρμογών μας χρησιμοποιούμε το παγκόσμιο πρότυπο σχεδιασμού M-V-C (Model View Controller) δίνοντας περισσότερο έμφαση στα στάδια View και Controller.

model-view-controller
Πρότυπο ανάπτυξης λογισμικού Model-View-Controller


Ως εμφάνιση (View) ορίζουμε οτιδήποτε καλαίσθητο έχει να επιδείξει μια εφαρμογή όχι μόνο στο ευρύ κοινό αλλά επίσης στις επιμέρους περιοχές των χρηστών όπως για παράδειγμα αυτό του πίνακα διαχείρισης. Στο view κομμάτι παράγεται ο HTML κώδικας της εφαρμογής. Αντιθέτως στον Controller δρομολογούμε διεργασίες όπως αποστολή και λήψη των αιτημάτων που στέλνει και δέχεται η εφαρμογή. Πιο συγκεκριμένα ένας Controller δέχεται αιτήματα και μετέπειτα καθοδηγεί το μοντέλο (Model) να εκτελέσει ενέργειες με βάση τις πληροφορίες που έχει λάβει από τον χρήστη.

Μια ιστοσελίδα αποτελείται από τουλάχιστον 1 εφαρμογή.

Αναπτύσσουμε εφαρμογές διαδικτύου κάνοντας χρήση της ευρέως δημοφιλής server-side γλώσσας προγραμματισμού PHP στοχεύοντας πάντα στην φιλοσοφία του Αντικειμενοστραφή Προγραμματισμού (Object Oriented Programming).

Μια εξειδικευμένη εφαρμογή μπορεί να χρειαστεί για την επιτυχής ολοκλήρωσή της έως και 6 μήνες εργασίας. Μέχρι σήμερα έχουμε αναπτύξει μια σειρά από ιδιωτικές, κατά βάση, εφαρμογές μετά από σχετικό αίτημα των πελατών μας.

Συμπληρώστε σήμερα την φόρμα 'Ζητήστε Προσφορά' εφόσον επιθυμείτε την ανάπτυξη μιας εφαρμογής διαδικτύου - component.

https://webgift.gr/templates/core_webgift/
0