Η πολύπλοκη λειτουργικότητα δεν σημαίνει τίποτα δίχως τις κατάλληλες υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού!
Εφαρμογές διαδικτύουhttps://cdn.webgift.eu/images/userfiles/components.svg

Οι εφαρμογές διαδικτύου αποτελούν το βασικό συστατικό (component) επέκτασης μιας ιστοσελίδας. Αναφέραμε στην υπηρεσία τηςανάπτυξης των modules ότι στον κεντρικό περιέκτη μιας ιστοσελίδας τρέχει πάντα μια εφαρμογή. Διαφορετικά μπορούμε να πούμε ότι μια εφαρμογή είναι ο κορμός όλων των λειτουργιών που μπορεί να έχει μια ιστοσελίδα για την μελλοντική της παρουσία στο διαδίκτυο! Ανάλυση ανάπτυξης Μια εφαρμογή μπορεί να έχει άπειρες δυνατότητες ωστόσο το κλειδί της επιτυχίας βρίσκεται στα στάδια της ανάλυσης των απαιτήσεων καθώς και σε αυτό του σχεδιασμού του μοντέλου. Το πρότυπο σχεδιασμό MVC Γ...

Εφαρμογές διαδικτύου

Ανάπτυξη Εφαρμογών Διαδικτύου - ComponentsΟι εφαρμογές διαδικτύου αποτελούν το βασικό συστατικό (component) επέκτασης μιας ιστοσελίδας. Αναφέραμε στην υπηρεσία τηςανάπτυξης των modules ότι στον κεντρικό περιέκτη μιας ιστοσελίδας τρέχει πάντα μια εφαρμογή. Διαφορετικά μπορούμε να πούμε ότι μια εφαρμογή είναι ο κορμός όλων των λειτουργιών που μπορεί να έχει μια ιστοσελίδα για την μελλοντική της παρουσία στο διαδίκτυο!

Ανάλυση ανάπτυξης

Μια εφαρμογή μπορεί να έχει άπειρες δυνατότητες ωστόσο το κλειδί της επιτυχίας βρίσκεται στα στάδια της ανάλυσης των απαιτήσεων καθώς και σε αυτό του σχεδιασμού του μοντέλου.

Το πρότυπο σχεδιασμό MVC

Για την ανάπτυξη των εφαρμογών μας χρησιμοποιούμε το παγκόσμιο πρότυπο σχεδιασμού M-V-C (Model View Controller).

model-view-controller
Πρότυπο ανάπτυξης λογισμικού Model-View-Controller


Ως εμφάνιση (View) ορίζουμε οτιδήποτε καλαίσθητο έχει να επιδείξει μια εφαρμογή όχι μόνο στο ευρύ κοινό αλλά επίσης στις επιμέρους περιοχές των χρηστών όπως για παράδειγμα αυτό του πίνακα διαχείρισης. Στο view κομμάτι παράγεται ο HTML κώδικας της εφαρμογής. Αντιθέτως στον Controller δρομολογούμε διεργασίες όπως αποστολή και λήψη των αιτημάτων που στέλνει και δέχεται η εφαρμογή. Πιο συγκεκριμένα ένας Controller δέχεται αιτήματα και μετέπειτα καθοδηγεί το μοντέλο (Model) να εκτελέσει ενέργειες με βάση τις πληροφορίες που έχει λάβει από τον χρήστη.

Μια ιστοσελίδα αποτελείται από τουλάχιστον 1 εφαρμογή.

Αναπτύσσουμε εφαρμογές διαδικτύου κάνοντας χρήση της ευρέως δημοφιλής server-side γλώσσας προγραμματισμού PHP στοχεύοντας πάντα στην φιλοσοφία του Αντικειμενοστραφή Προγραμματισμού (Object Oriented Programming).

Μια εξειδικευμένη εφαρμογή μπορεί να χρειαστεί έως και 6 μήνες εργασίας. Μέχρι σήμερα έχουμε αναπτύξει μια σειρά από ιδιωτικές, κατά βάση, εφαρμογές μετά από σχετικό αίτημα των πελατών μας.

Ζητήστε Προσφορά εφόσον επιθυμείτε την ανάπτυξη μιας προσαρμοσμένης εφαρμογής διαδικτύου - component.

https://webgift.gr/templates/core_webgift/
0