Τα έξι βήματα που με οδηγούν στην επιτυχία!

2. Ανάλυση απαιτήσεων

Ανάλυση ΑπαιτήσεωνΟι απαιτήσεις είναι μια περιγραφή των ιδεών έτσι ώστε να ικανοποιεί τον σκοπό για τον οποίο αναπτύσσεται. Παρακάτω αναλύουμε τον ορισμό, τις συνέπειες αν δεν προχωρήσουμε στην ανάλυση καθώς και τα πλεονεκτήματα κάνοντας χρήση του εν λόγω βήματος.

Ορισμός ανάλυσης απαιτήσεων

Είναι καλύτερο να προλαμβάνεις, παρά να θεραπεύεις. Είναι αποτελεσματικότερο να φτιάχνεις κάτι προσεκτικά σχεδιασμένο από την αρχή, παρά να το διορθώνεις εκ των υστέρων. Καλύτερα να προηγείσαι παρά να έπεσαι, να προβλέπεις παρά να περιμένεις την έκβαση και κατόπιν να πράττεις. Καλύτερα να έχεις κατασταλαγμένες επιθυμίες και να ξέρεις τι ζητάς.

Αυτές είναι εν πολλοίς οι βασικές αρχές που διέπουν την ανάλυση απαιτήσεων (requirements analysis). Η εν λόγω ανάλυση εν ολίγοις είναι μια διαδικασία κατάρτισης μιας λίστας, όπου αναφέρονται οι προδιαγραφές που πρέπει να πληρεί ένα έργο ή ένα απλό αίτημα. Η λίστα που δημιουργείται χρησιμεύει τόσο σε αυτούς που θα την υλοποιήσουν όσο και σ' εκείνους που θα τη χρησιμοποιήσουν.

Συνέπειες

Συχνά προγραμματιστές, αναλυτές, πελάτες και δυνητικοί χρήστες υποτιμούν την ανάλυση απαιτήσεων και δεν της αποδίδουν τη δέουσα σημασία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία έργων που χρήζουν βελτιώσεων ή αλλαγών, γιατί δεν ανταποκρίνονται στους στόχους και τις επιδιώξεις που είχαν αρχικά τεθεί. Αν και οι βελτιώσεις στα έργα είναι ιδιαίτερα δαπανηρές, πολύπλοκες στην επίλυση και ως εκ' τούτου χρονοβόρες, υπάρχουν πιθανότητες ως μοναδική λύση να είναι η εκ θεμελίων αναδημιουργία.

Για το λόγο αυτό, η ανάλυση απαιτήσεων θεωρείται εκ των ουκ άνευ συστατικό για οποιαδήποτε επιτυχημένη υλοποίηση.

Πλεονεκτήματα

Οι σημαντικότερες ωφέλειες που απορρέουν από τη χρήση της ανάλυσης των απαιτήσεων είναι οργανωτικές, λειτουργικές και οικονομικές, με αυτήν ακριβώς τη σειρά, όχι βάσει σπουδαιότητας αλλά χρονικής ακολουθίας. Ελαχιστοποιεί σημαντικά το κόστος υλοποίησης ενός αιτήματος ή ενός έργου, καθώς επίσης εξασφαλίζει ότι η ολοκλήρωσή του θα γίνει βάσει χρονοδιαγράμματος ακολουθώντας το αρχικό πλαίσιο με συγκεκριμένες προδιαγραφές.

Στην κατηγορία:

Μεθοδολογία
https://webgift.gr/templates/core_webgift/
0