Μια ολοκληρωμένη ψηφιακή παρουσία χρειάζεται έξυπνες ιδέες και μετρήσιμους στόχους.

2. Ανάλυση απαιτήσεων

Ανάλυση ΑπαιτήσεωνΟι απαιτήσεις είναι μια περιγραφή των ιδεών έτσι ώστε να ικανοποιεί τον σκοπό για τον οποίο αναπτύσσεται. Παρακάτω γίνεται παρουσίαση του ορισμού, των συνεπειών αν δεν προχωρήσουμε στην ανάλυση καθώς και τα πλεονεκτήματα κάνοντας χρήση του εν λόγω βήματος.

Ορισμός ανάλυσης απαιτήσεων

Είναι προτιμότερο να προλαμβάνεις, παρά να διορθώνεις μετέπειτα. Καλύτερα να έχεις κατασταλαγμένες επιθυμίες και να ξέρεις τι ζητάς παρά να ακολουθείς την νοοτροπία "κάνε το και βλέπουμε".

Εν ολίγοις η ανάλυση απαιτήσεων αποτελεί την διαδικασία κατάρτισης μιας λίστας όπου αναφέρονται οι προδιαγραφές που πρέπει να πληρεί ένα έργο ή μια εργασία. Η λίστα αυτή είναι αρκετά χρήσιμη σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Συνέπειες

Συχνά προγραμματιστές, αναλυτές, πελάτες και δυνητικοί χρήστες υποτιμούν την ανάλυση απαιτήσεων και δεν δίνουν την πρέπουσα σημασία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία έργων με σημαντικές παραλείψεις. Οι βελτιώσεις στα έργα είναι ιδιαίτερα δαπανηρές, πολύπλοκες στην επίλυσή τους και ως εκ' τούτου χρονοβόρες.

Για το λόγο αυτό, η ανάλυση απαιτήσεων θεωρείται εκ των ουκ άνευ συστατικό για οποιαδήποτε επιτυχημένη υλοποίηση.

Πλεονεκτήματα

Τα σημαντικότερα οφέλη που απορρέουν κάνοντας χρήση της ανάλυσης των απαιτήσεων είναι οργανωτικά, λειτουργικά και οικονομικά. Ελαχιστοποιεί σημαντικά το κόστος υλοποίησης καθώς επίσης εξασφαλίζει ότι η ολοκλήρωσή του θα γίνει βάσει χρονοδιαγράμματος ακολουθώντας συγκεκριμένες προδιαγραφές.

https://webgift.gr/templates/core_webgift/
0