Τα στάδια που ακολουθούμε έως την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής ιστοσελίδων και ανάπτυξης λογισμικού για το διαδίκτυο.

3. Φάση σχεδιασμού και ανάπτυξης

Σχεδιασμός - ΛειτουργίεςΜετά το πέρας της ανάλυσης των απαιτήσεων και εφόσον υπάρχει συμφωνία των όρων της προσφοράς που έχουμε στείλει στον εκάστοτε ενδιαφερόμενο, αρχίζουμε τις εργασίες σχεδιασμού και ανάπτυξης του έργου. Στο στάδιο αυτό της μεθοδολογίας πρώτα εκτελούνται οι εργασίες σχεδιασμού και μετέπειτα προχωράμε στην υλοποίησή τους (φάση ανάπτυξης).

Φάση Σχεδιασμού

Η λίστα των απαιτήσεων που έχει παρουσιασθεί νωρίτερα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την δημιουργία πολλαπλών σχεδίων. Στην φάση αυτή, ένα ή περισσότερα σχέδια δημιουργούνται από τα οποία αρχικά επιτυγχάνουμε μια πρώτη εικόνα του έργου. Ανάλογα το αντικείμενο του έργου, η εικόνα αυτή μπορεί να είναι σκίτσα, διαγράμματα ροής, σχέδια οθόνης από παραγόμενο HTML κώδικα και σχήματα UML. Ο επιβλέπων του έργου χρησιμοποιεί αυτά τα σχέδια έως την επιλογή του οριστικού με σκοπό εν τέλει να αναπτυχθεί το έργο. Το οριστικό σχέδιο το χρησιμοποιούμε στην φάση ανάπτυξης όπου εφόσον έχει επιλεχθεί, δεν μπορεί να αλλαχθεί σε οποιοδήποτε από τα επόμενα στάδια του έργου.

Φάση Ανάπτυξης

Κατά την διάρκεια της ανάπτυξης ενός έργου υλοποιούνται όλες οι ανάγκες του σχεδίου που επιλέχθηκε. Πλέον οτιδήποτε υπάρχει σε αυτό αποκτά την αντίστοιχη λειτουργικότητα ως εκ τούτου όλες αυτές οι λειτουργίες θα δώσουν ζωή στο τελικό έργο.

Κατηγορία:

Μεθοδολογία
https://webgift.gr/templates/core_webgift/
0