Τα στάδια που ακολουθούμε έως την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής ιστοσελίδων και ανάπτυξης λογισμικού για το διαδίκτυο.

1. Συλλογή πληροφοριών

Συλλογή ΠληροφοριώνΣτην θεματική ενότητα της μεθοδολογίας θα σας αναλύσουμε, όσο γίνεται πιο διεξοδικά, τα στάδια που ακολουθούμε μέχρι την στιγμή της παρουσίασης του αποτελέσματος στον πελάτη μας και στους μελλοντικούς χρήστες. Καλούμε το σύνολο των εργασιών αυτών ως θεωρητικός προγραμματισμός ενός έργου ή μιας εργασίας. Θεωρείται σκόπιμο να γίνει αναφορά των βημάτων στους επισκέπτες μας κάνοντας με αυτόν τον τρόπο γνωστό στο ευρύ κοινό κάποια από τα συστατικά της επιτυχίας που έχουμε θέσει ως εταιρεία Κατασκευής Ιστοσελίδων και τα ακολουθούμε σε καθημερινή βάση.

Ξεκινώντας με την ανάθεση ενός νέου έργου ή μιας εργασίας στο πρώτο στάδιο συλλέγουμε τις ακριβής πληροφορίες εκείνες που χρειαζόμαστε για να οριοθετήσουμε τις ανάγκες του πελάτη. Σε συνεργασία μαζί του αναζητάμε όλα εκείνα τα απαραίτητα στοιχεία τα οποία επιθυμεί να συμπεριλάβει.

Η εμπειρία μας επιτρέπει να διαχωρίσουμε την επιθυμητή πληροφορία από το ανεπιθύμητο αποτέλεσμα. Βασικό ωστόσο θεωρείται το γεγονός ο πελάτης να μας κοινοποιήσει αυτό που πραγματικά του αρέσει ή επιθυμεί δίνοντας την καλύτερη δυνατή περιγραφή.

Στο στάδιο αυτό υπάρχουν τεχνικές όπως συμπλήρωση ειδικού ερωτηματολογίου, επίδειξη άλλων ιστοσελίδων της αρεσκείας σας ως δείγματα καθώς επίσης και προτάσεις από την πλευρά μας. Θεωρείται αρκετά σημαντικό στάδιο και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Η λανθασμένη συλλογή πληροφοριών θα αποφέρει καθυστέρηση και μπορεί είτε να παρουσιαστεί κάποιο εσφαλμένο αποτέλεσμα λόγω παρερμηνείας είτε να παραλειφθούν να αναφερθούν εργασίες. Σε αρκετές περιπτώσεις η παράλειψη αναφοράς εργασιών από την αρχή αλλάζει τον τελικό σχεδιασμό και κατ' επέκταση το αρχικά εκτιμώμενο κόστος.

Κατηγορία:

Μεθοδολογία
https://webgift.gr/templates/core_webgift/
0