Η πολύπλοκη λειτουργικότητα δεν σημαίνει τίποτα δίχως τις κατάλληλες υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού!
Λειτουργικά στοιχείαhttps://cdn.webgift.eu/images/userfiles/modules.svg

Αναλαμβάνουμε πλήρως την ανάλυση, σχεδιασμό, ανάπτυξη, συντήρηση καθώς και αναβάθμιση των λειτουργικών στοιχείων (modules) μιας ιστοσελίδας. Ο ορισμός των Modules Με τον όρο λειτουργικά στοιχεία ή διαφορετικά modules ορίζουμε τις επεκτάσεις εκείνες που προσδίδουν λειτουργικότητα σε διάφορα σημεία (θέσεις modules) μιας ιστοσελίδας. Εναλλακτικά τα modules είναι όλα τα στοιχεία εκείνα που βρίσκονται περιμετρικά του κυρίως περιεχομένου. Αν ορίζαμε ως κύριο περιεχόμενο την περιοχή που διαβάζετε το παρών άρθρο τότε εδώ 'τρέχουν' οι εφαρμογές (components). Τα λειτουργικά στοιχεία είναι άπειρα κα...

Λειτουργικά στοιχεία

Λειτουργικά Στοιχεία - ModulesΑναλαμβάνουμε πλήρως την ανάλυση, σχεδιασμό, ανάπτυξη, συντήρηση καθώς και αναβάθμιση των λειτουργικών στοιχείων (modules) μιας ιστοσελίδας.

Ο ορισμός των Modules

Με τον όρο λειτουργικά στοιχεία ή διαφορετικά modules ορίζουμε τις επεκτάσεις εκείνες που προσδίδουν λειτουργικότητα σε διάφορα σημεία (θέσεις modules) μιας ιστοσελίδας.

Εναλλακτικά τα modules είναι όλα τα στοιχεία εκείνα που βρίσκονται περιμετρικά του κυρίως περιεχομένου. Αν ορίζαμε ως κύριο περιεχόμενο την περιοχή που διαβάζετε το παρών άρθρο τότε εδώ 'τρέχουν' οι εφαρμογές (components).

Τα λειτουργικά στοιχεία είναι άπειρα και παντού! Μπορούν είτε να επεκτείνουν την λειτουργία μιας ήδη εγκατεστημένης εφαρμογής (component) ή να αντλήσουν δεδομένα από μια εξωτερική πηγή όπως ιστοσελίδα ή app.

Εφόσον επιθυμείτε την ανάπτυξη ενός προσαρμοσμένου module παρακαλούμε καθώς συμπληρώσετε την σχετική φόρμα.

https://webgift.gr/templates/core_webgift/
0