Η επιτυχία σας αποτελεί προτεραιότητά μας. Η εμπειρία μας, οδηγός σας!

Τεχνολογίες Υλικού - Λογισμικού

Χρησιμοποιούμε υψηλής ποιότητας τεχνολογίες όχι μόνο λογισμικού (Software) άλλα και υλικού (Hardware). Ο κύριος σκοπός μας είναι να παραδώσουμε το απόλυτο και ουσιώδης αποτέλεσμα στους πελάτες μας. Οπότε:

Υλικό

Βασιζόμαστε σε ένα υψηλής ταχύτητας δίκτυο, ειδικά σχεδιασμένο για τη μεταφορά δεδομένων (γνωστό ως στρώμα Μεταφοράς) . Οι διακομιστές μας (servers) έχουν διασυνδεθεί επάνω σε διαφορετικές και ανεξάρτητες συνδέσεις. Έτσι είμαστε σίγουροι ότι οι υπηρεσίες μας δεν στηρίζονται σε ένα και μοναδικό δίκτυο. Οπότε μπορεί ο πελάτης μας να μένει ήσυχος ως προς την φιλοξενία της σελίδας του στο διαδίκτυο.

Συγκεκριμένα αξίζει να αναφέρουμε σε αυτό το σημείο ότι: Η ποιότητα υπηρεσιών στο τομέα του υλικού βρίσκεται στο στρώμα Μεταφοράς και οι παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα είναι: α. Πιθανότητα αποτυχίας εγκατάστασης σύνδεσης, β. Η Καθυστέρηση μεταφοράς, γ. Η παράμετρος Προστασία, δ. Η παράμετρος Προτεραιότητα και τέλος ε. Η παράμετρος Ανθεκτικότητα του δικτύου.

Είμαστε γνώστες των παραπάνω στοιχείων και διασφαλίζουμε με την πείρα μας την ασφαλή λειτουργία του δικτύου και κατ' επέκταση των αρχείων που φιλοξενούνται στο δίκτυο μας.

Λογισμικό

Χρησιμοποιούμε δημοφιλή προγράμματα επεξεργασίας εικόνας, βίντεο καθώς και ανάπτυξης κώδικα. Με τις γνώσεις μας έχουν καταλήξει στις εφαρμογές εκείνες όπου μας βοηθούν να παραδίδουμε τις εργασίες που αναλαμβάνουμε όσο πιο άμεσα είναι εφικτό!

Βέβαια η παρουσία των ειδικών θεωρείται άκρως αναγκαία.

Όσο αφορά τον κώδικα και την ασφάλεια αυτού χρησιμοποιούμε τεχνική Αντικειμενοστραφή Προγραμματισμού (Object Oriented Programming) κυρίως στην γλώσσα PHP.

Ορισμένοι θεωρητικοί ορισμοί του αντικειμενοστραφή προγραμματισμού που συναντάμε καθημερινά είναι: η ενθυλάκωση (Encapsulation), η Κληρονομικότητα (inheritance) και ο πολυμορφισμός (Polymorphism). H ασφάλεια του κώδικα με αντικειμενοστραφή προγραμματισμό (θεωρητική προσέγγιση) υπόκειται στο γεγονός ότι 1 λειτουργία - αντικείμενο γράφετε 1 φορά και καλείτε-κληρονομείτε όσες φορές την χρειαζόμαστε σε σχέση με την συμβατή φιλοσοφία του προγραμματισμού όπου γράφετε η λειτουργία τόσες φορές όσες την χρειαστούμε. Αποτέλεσμα : Κενά ασφαλείας.

Ορίζουμε λοιπόν το σύνολο: της διασφάλισης ποιότητας των υπηρεσιών μας , την τεχνογνωσία καθώς και την συνεχής ανάγκη για αναζήτηση νέων προκλήσεων ως βασικά συστατικά ύπαρξης της webgift dev™.

Κατηγορία:

Γραφείο
https://webgift.gr/templates/core_webgift/
0