Η επιτυχία σας αποτελεί προτεραιότητά μας. Η εμπειρία μας, οδηγός σας!

Τεχνολογίες υλικού - λογισμικού

Τεχνολογίες internetΧρησιμοποιούμε υψηλής ποιότητας τεχνολογίες όχι μόνο για το λογισμικό που χρησιμοποιούμε (εφαρμογές διαδικτύου, επεκτάσεις και CMS) άλλα και υλικό (διακομιστές, σκληροί δίσκοι, υλικά δικτύου όπως routers κα). Ο κύριος σκοπός μας είναι να παραδώσουμε το απόλυτα επιθυμητό αποτέλεσμα στους πελάτες μας παραμένοντας ασφαλές στην διάρκεια των ετών.

Τεχνολογίες διαδικτύου

Υλικό

Βασιζόμαστε σε ένα υψηλής ταχύτητας δίκτυο, ειδικά σχεδιασμένο για τη μεταφορά δεδομένων (γνωστό ως στρώμα Μεταφοράς) . Οι διακομιστές μας (servers) έχουν διασυνδεθεί επάνω σε διαφορετικές και ανεξάρτητες συνδέσεις έτσι είμαστε σίγουροι ότι οι υπηρεσίες μας δεν στηρίζονται σε ένα και μοναδικό δίκτυο. Οπότε μπορεί ο πελάτης μας να μένει ήσυχος ως προς την φιλοξενία της σελίδας του στο διαδίκτυο.

Για να καλύψουμε τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες των πελατών μας έχουμε δημιουργήσει τα πακέτα φιλοξενίας πολλαπλών ιστοσελίδων VPS.

Συγκεκριμένα αξίζει να αναφέρουμε σε αυτό το σημείο ότι: Η ποιότητα υπηρεσιών στο τομέα του υλικού βρίσκεται στο στρώμα Μεταφοράς και οι παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα είναι: α. Πιθανότητα αποτυχίας εγκατάστασης σύνδεσης, β. Η Καθυστέρηση μεταφοράς, γ. Η παράμετρος Προστασία, δ. Η παράμετρος Προτεραιότητα και τέλος ε. Η παράμετρος Ανθεκτικότητα του δικτύου.

Είμαστε γνώστες των παραπάνω στοιχείων και διασφαλίζουμε με την πείρα μας την ασφαλή λειτουργία του δικτύου και κατ' επέκταση των αρχείων της ιστοσελίδας, των βάσεων δεδομένων, των μηνυμάτων email που φιλοξενούνται στο δίκτυό μας.

Λογισμικό

Χρησιμοποιούμε δημοφιλή προγράμματα επεξεργασίας εικόνας, βίντεο καθώς και ανάπτυξης κώδικα. Με τις γνώσεις μας έχουν καταλήξει στις εφαρμογές εκείνες όπου μας βοηθούν να παραδίδουμε τις εργασίες που αναλαμβάνουμε το συντομότερο δυνατό!

Βέβαια η παρουσία των ειδικών θεωρείται άκρως αναγκαία.

Όσο αφορά τον κώδικα και την ασφάλεια αυτού χρησιμοποιούμε τεχνική Αντικειμενοστραφή Προγραμματισμού (Object Oriented Programming) κυρίως στην γλώσσα PHP. Είναι προφανές ότι χρησιμοποιούμε επίσης γλώσσες όπως Javascript, CSS, HTML και ορισμένα frameworks τρίτων κατασκευαστών ανάλογα των απαιτήσεων που υπάρχουν.

Ορισμένοι θεωρητικοί ορισμοί του αντικειμενοστραφή προγραμματισμού που συναντάμε καθημερινά είναι: η ενθυλάκωση (Encapsulation), η Κληρονομικότητα (inheritance) και ο πολυμορφισμός (Polymorphism). H ασφάλεια του κώδικα με αντικειμενοστραφή προγραμματισμό (θεωρητική προσέγγιση) υπόκειται στο γεγονός ότι μια μέθοδος γράφετε μια φορά και καλείτε (κληρονομείτε) όσες φορές την χρειαζόμαστε σε σχέση με την συμβατή φιλοσοφία του προγραμματισμού όπου γράφετε τόσες φορές, όσες την χρειαστούμε. Η εκδοχή αυτή έχει ως αποτέλεσμα την δημιουργία κενών ασφαλείας και την δυσκολία στην αναβάθμιση του κώδικα.

Εν κατακλείδι, oρίζουμε λοιπόν το σύνολο της διασφάλισης ποιότητας των υπηρεσιών μας, την τεχνογνωσία καθώς και την συνεχής ανάγκη για αναζήτηση νέων προκλήσεων ως βασικά συστατικά ύπαρξης του 'ηλεκτρονικού' μας γραφείου webgift.

Στην κατηγορία:

Γραφείο
https://webgift.gr/templates/core_webgift/
0