Τα στάδια που ακολουθούμε έως την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής ιστοσελίδων και ανάπτυξης λογισμικού για το διαδίκτυο.

5. Ολοκλήρωση εργασιών και διορθώσεις

Ολοκλήρωση εργασιών και διορθώσειςΜε την ολοκλήρωση της καταχώρησης του περιεχομένου προχωράμε στο επόμενο στάδιο της μεθοδολογίας αυτό της ολοκλήρωσης και των διορθώσεων. Συγκεκριμένα πραγματοποιούνται διορθώσεις σφαλμάτων και βελτιστοποιήσεις. Γίνεται επίσης έλεγχος μέσω εργαλείων επικύρωσης όπως Επικύρωση CSS (CSS Validation), Επικύρωση  XHTML ή HTML5 (XHTML/HTML Validation) ακολουθώντας το πρότυπο W3C καθώς και άλλες επικυρώσεις όσο αφορά την ορθή λειτουργία του κώδικα.

Επίσης λαμβάνονται όλες οι βασικές τεχνικές που αφορούν την βελτιστοποίηση περιεχομένου στις μηχανές αναζήτησης SEO ενός έργου καθώς επίσης εκτελούνται εργασίες για την ασφάλεια με άκρως εμπιστευτικές μεθόδους.

Κλείνοντας στο στάδιο αυτό στέλνουμε στοιχεία εισόδου στον πελάτη μας. Είμαστε πλέον έτοιμοι να ακούσουμε κριτικές καθώς επίσης να πραγματοποιήσουμε τις τελευταιες επιθυμητές αλλαγές με σκοπό να παρουσιαστεί το έργο στο ευρύ κοινό.

Θεωρείτε αρκετά σημαντικό στάδιο τόσο για την συντήρησή του έργου όσο ακόμα και για την προώθησή του μελλοντικά. Παρατηρούμε ειδικούς να έχουνε κάνει αρκετά σφάλματα στα έργα που έχουν αναλάβει με αποτέλεσμα η συντήρηση ή η μελλοντική αναβάθμιση να είναι αρκετά δύσκολη.

Κατηγορία:

Μεθοδολογία
https://webgift.gr/templates/core_webgift/
0