Μια ολοκληρωμένη ψηφιακή παρουσία χρειάζεται έξυπνες ιδέες και μετρήσιμους στόχους.

5. Ολοκλήρωση εργασιών και διορθώσεις

Ολοκλήρωση εργασιών και διορθώσειςΜετά το πέρας της καταχώρησης του περιεχομένου προχωράμε στο επόμενο βήμα της μεθοδολογίας, αυτό της ολοκλήρωσης των εργασιών, των διορθώσεων και των βελτιώσεων. Γίνεται έλεγχος μέσω εργαλείων επικύρωσης όπως Επικύρωση CSS (CSS Validation), Επικύρωση HTML5 (HTML5 Validation) ακολουθώντας το πρότυπο W3C καθώς και άλλες επικυρώσεις όσο αφορά την ορθή λειτουργία του κώδικα.

Τελευταίες εργασίες

Πλησιάζοντας στο κλείσιμο ενός έργου γίνεται βελτιστοποίηση της δομής του περιεχομένου στις μηχανές αναζήτησης SEO, βελτιστοποίηση στους χρόνους φόρτωσης της ιστοσελίδας καθώς επίσης τέλος εκτελούνται εργασίες που αφορούν την ασφάλεια με άκρως εμπιστευτικές μεθόδους.

Κλείνοντας στο στάδιο αυτό στέλνουμε στοιχεία εισόδου στους ιδιοκτήτες ή διαχειριστές του έργου. Είμαστε πλέον έτοιμοι να λάβουμε τις κριτικές καθώς επίσης να πραγματοποιήσουμε τις τελευταίες επιθυμητές αλλαγές με σκοπό την παρουσίαση του έργου στο ευρύ κοινό.

Το στάδιο αυτό θεωρείται αρκετά σημαντικό τόσο για την συντήρησή του έργου όσο ακόμα και για την προώθησή του μετέπειτα.

https://webgift.gr/templates/core_webgift/
0