Τα έξι βήματα που με οδηγούν στην επιτυχία!

5. Ολοκλήρωση εργασιών και διορθώσεις

Ολοκλήρωση εργασιών και διορθώσειςΜε την ολοκλήρωση της καταχώρησης του περιεχομένου προχωράμε στο επόμενο στάδιο της μεθοδολογίας αυτό της ολοκλήρωσης και των διορθώσεων. Συγκεκριμένα πραγματοποιούνται διορθώσεις σφαλμάτων και βελτιστοποιήσεις. Γίνεται επίσης έλεγχος μέσω εργαλείων επικύρωσης όπως Επικύρωση CSS (CSS Validation), Επικύρωση HTML5 (HTML5 Validation) ακολουθώντας το πρότυπο W3C καθώς και άλλες επικυρώσεις όσο αφορά την ορθή λειτουργία του κώδικα.

Τελευταίες εργασίες

Επίσης εφαρμόζονται όλες οι βασικές τεχνικές που αφορούν την βελτιστοποίηση περιεχομένου στις μηχανές αναζήτησης SEO ενός έργου, εργασίες για την βελτιστοποίηση της απόδοσης (Performance) καθώς επίσης τέλος εκτελούνται εργασίες που αφορούν την ασφάλεια με άκρως εμπιστευτικές μεθόδους.

Κλείνοντας στο στάδιο αυτό στέλνουμε στοιχεία εισόδου στον πελάτη μας. Είμαστε πλέον έτοιμοι να ακούσουμε κριτικές καθώς επίσης να πραγματοποιήσουμε τις τελευταιες επιθυμητές αλλαγές με σκοπό την παρουσίαση του έργου στο ευρύ κοινό.

Θεωρείτε αρκετά σημαντικό στάδιο τόσο για την συντήτηση όσο ακόμα και για την προώθησή του μελλοντικά.

Στην κατηγορία:

Μεθοδολογία
https://webgift.gr/templates/core_webgift/
0