Φιλικό SEO CMS

Η επιλογή ενός συστήματος διαχείρισης περιεχομένου (CMS) είναι μείζονος σημασίας. Πρέπει να παρέχει αποτελεσματικές λύσεις και δυνατότητες σε μια ιστοσελίδα ανάλογα με τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της, ενώ παράλληλα πρέπει να είναι φιλικό προς τις μηχανές αναζήτησης (SEO friendly). Κριτήρια επιλογής Crawlability & Indexability Είναι η δυνατότητα που δίνεται στα spider των μηχανών αναζήτησης να ανιχνεύσουν και να συμπεριλάβουν το site στα αποτελέσματά τους. Αυτό σημαίνει ότι ο κώδικας που δημιουργεί το CMS πρέπει να είναι σύμφωνος με τα πρότυπα του παγκόσμιου ιστού και να είναι β...

σύστημα διαχείρισης περιεχομένου, cms, elxis, seo, seo blog

Η επιλογή ενός συστήματος διαχείρισης περιεχομένου (CMS) είναι μείζονος σημασίας. Πρέπει να παρέχει αποτελεσματικές λύσεις και δυνατότητες σε μια ιστοσελίδα ανάλογα με τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της, ενώ παράλληλα πρέπει να είναι φιλικό προς τις μηχανές αναζήτησης (SEO friendly).

Κριτήρια επιλογής

Φιλικό CMS ως προς το SEO

Crawlability & Indexability

Είναι η δυνατότητα που δίνεται στα spider των μηχανών αναζήτησης να ανιχνεύσουν και να συμπεριλάβουν το site στα αποτελέσματά τους. Αυτό σημαίνει ότι ο κώδικας που δημιουργεί το CMS πρέπει να είναι σύμφωνος με τα πρότυπα του παγκόσμιου ιστού και να είναι βελτιστοποιημένος σε μέγεθος και όγκο ώστε να μην επηρρεάζει την ταχύτητα φόρτωσης της σελίδας. Επίσης μέσα από το CMS πρέπει να μπορεί κανείς να ορίζει canonical tags για την αποφυγή διπλού περιεχομένου, να μπορεί να δημιουργηθεί το αρχείο robots.txt το οποίο και υποδεικνύει στις μηχανές αναζήτησης εάν μπορούν να έχουν πρόσβαση ή όχι στις σελίδες του ,να δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας meta robots ετικετων, sitemap, Rss και σελίδων ανακατεύθυνσης redirect 301 ώστε ο χρήστης να οδηγείται από μια μή ενεργή πλέον σελίδα σε μία άλλη ενεργή.

Relevancy

Η σχετικότητα των αποτελεσμάτων με βάση τον όρο αναζήτησης είναι ένα χαρακτηριστικό πολύ βασικό όταν μιλάμε για ελτιστοποίηση ιστοσελίδας στις μηχανές αναζήτησης γιατί δεν μας ενδιαφέρουν μόνο οι μηχανές αναζήτησης αλλά και οι χρήστες που χρησιμοποιούν τις μηχανές αναζήτησης. Πόσο χρήσιμη ή ενδιαφέρουσα θα φανεί στο χρήστη μια ιστοσελίδα για μία δεδομένη αναζήτηση που θα πραγματοποιήσει. Αυτό που βλέπει ο χρήστης στα αποτελέσματα πρέπει να μπορεί να καθοριστεί μέσα από το σύστημα διαχείρισης. Τα meta tags είναι αυτά που πρώτα διαβάζουν οι μηχανές αναζήτησης, η ετικέτα τίτλου της κάθε σελίδας, η ετικετα περιγραφής, οι λέξεις κλειδιά, η εισαγωγή κειμένων για κάθε σελίδα και οι εικόνες με τη δυνατότητα ξεχωριστού ονόματος και την παραμέτρο alt είναι κάποια από τα πολύ βασικά που πρέπει να υπάρχουν στις δυνατότητες ενός SEO friendly CMS.

Web Architecture & Internal Linking

Το SEO απαιτεί πλέον οι ιστοσελίδες να είναι απλές, καλά σχεδιασμένες και να προσφέρουν εύκολη πλοήγηση. Όταν λοιπόν ένα site είναι καλά δομημένο, έχει ξεκάθαρο κώδικα, κεντρικό μενού πλοήγησης, τα εσωτερικά λινκς είναι σωστά και το περιεχόμενό του ιεραρχημένο τότε μπορούν εύκολα τα spiders των μηχανών να ανιχνεύσουν το site ενώ παράλληλα διευκολύνεται και ο χρήστης καθώς μπορεί επίσης πολύ εύκολα να πλοηγηθεί μέσα σε αυτό μέχρι να βρει αυτό που θέλει. Επομένως το σύστημα διαχείρισης πρέπει να παρέχει αυτή την δυνατότητα μέσα από την δημιουργία και επεξεργασία των URLS, την κατηγοριοποίηση του περιεχομένου σε σελίδες, την εισαγωγή εσωτερικών συνδέσμων που οδηγούν από τη μία σελίδα στην άλλη έτσι ώστε και οι μηχανές να μπορούν να ανιχνεύσουν όσες περισσότερες σελίδες και περιεχόμενο γίνεται. Κάτι που όχι μόνο ενισχύουν τη δομή της ιστοσελίδας αλλά βελτιστοποιούν και τη χρηστικότητά της.

Μερικές από τις τεχνικές δυσκολίες και περιορισμούς που συναντάει κανείς κατά την διαδικασία του SEO, εξαρτώνται και οφείλονται στο σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (CMS) που χρησιμοποιείται. Το τι πρέπει να υπάρχει,τι μπορεί να συμπεριληφθεί και τι ευελιξία προσφέρει για την βελτιστοποίηση μιας ιστοσελίδας είναι σημαντικό. Διαφορετικά θα καταλήξουμε με μια πλατφόρμα που μπορεί μεν να δουλεύει αλλά όχι αποτελεσματικά.

H Webgift Υπηρεσίες Διαδικτύου χρησιμοποιεί το Elxis CMS για τον σκοπό αυτό. Προτείνουμε σε όλους να το χρησιμοποιήσουν. Είμαστε σίγουροι ότι θα καλύψει όλα τα παραπάνω κριτήρια.

Μετεφρασμένο άρθρο από : aleydasolis.com

https://webgift.gr/templates/core_webgift/
0