Διαφορά ανάμεσα στην ανάπτυξη και στον σχεδιασμό ιστοσελίδας

Αρκετοί από εμάς χρησιμοποιούμε τους δύο όρους σχεδιασμού ιστοσελίδων και ανάπτυξη ιστοσελίδας εναλλακτικά, άλλα αυτοί οι ορισμοί έχουν πραγματικά δύο αρκετά διαφορετικές έννοιες. Αν είστε κάποιος που αναζητάει την πρόσληψη ενός επαγγελματία για να κατασκευάσει μια ιστοσελίδα για εσάς (Προσωπική ιστοσελίδα) ή για την εταιρεία σας (Εταιρική ιστοσελίδα), πρέπει να γνωρίζεται την διαφορά μεταξύ των δύο αυτών όρων καθώς επίσης και το σύνολο των δεξιοτήτων που έρχονται με αυτούς. Το σύνολο των δύο αυτών υπηρεσιών διαδικτύου τον ονομάζουμε ως Κατασκευή Ιστοσελίδων. Κατασκευή ιστοσελίδων Σχεδια...

κατασκευή ιστοσελίδων, ανάπτυξη ιστοσελίδων, σχεδιασμός ιστοσελίδων, κατασκευή ιστοσελίδας blog

Αρκετοί από εμάς χρησιμοποιούμε τους δύο όρους σχεδιασμού ιστοσελίδων και ανάπτυξη ιστοσελίδας εναλλακτικά, άλλα αυτοί οι ορισμοί έχουν πραγματικά δύο αρκετά διαφορετικές έννοιες. Αν είστε κάποιος που αναζητάει την πρόσληψη ενός επαγγελματία για να κατασκευάσει μια ιστοσελίδα για εσάς (Προσωπική ιστοσελίδα) ή για την εταιρεία σας (Εταιρική ιστοσελίδα), πρέπει να γνωρίζεται την διαφορά μεταξύ των δύο αυτών όρων καθώς επίσης και το σύνολο των δεξιοτήτων που έρχονται με αυτούς.

Το σύνολο των δύο αυτών υπηρεσιών διαδικτύου τον ονομάζουμε ως Κατασκευή Ιστοσελίδων.

Κατασκευή ιστοσελίδων

Διαφορά ανάμεσα στην ανάπτυξη και στον σχεδιασμό ιστοσελίδας

Σχεδιασμός ιστοσελίδων

Ο σχεδιασμός των ιστοσελίδων στο διαδίκτυο είναι ο πιο κοινός όρος που χρησιμοποιείται από τους επαγγελματίες σε αυτόν τον κλάδο. Πολλές φορές όταν κάποιος σας λέει ότι είναι "σχεδιαστής ιστοσελίδων" αναφέρεται σε μια ευρύ γκάμα δεξιοτήτων όπου μια από αυτές είναι ο εικαστικός σχεδιασμός. Το μέρος της εξίσωσης αυτού του "σχεδιασμού" ασχολείται με το τι βλέπει ο πελάτης στο "δημόσιο τμήμα" μιας ιστοσελίδας. Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων ασχολείται με το πως μια ιστοσελίδα παρουσιάζεται στον επισκέπτη και πως ο πελάτης αλληλεπιδρά με αυτήν (επίσης ορισμένες φορές αποκαλούνται και ως "έμπειροι σχεδιαστές ιστοσελίδων"). Καλοί σχεδιαστές ιστοσελίδων γνωρίζουν τις αρχές του σχεδιασμού με σκοπό την δημιουργία μιας ιστοσελίδας που φαίνεται όμορφη χρησιμοποιώντας ενδιαφέρον χρωματικούς συνδυασμούς.

Επίσης κατανοούν την χρηστικότητα του διαδικτύου και το πως να δημιουργούν μια ιστοσελίδα που είναι φιλική στον χρήστη όσο αφορά την πλοήγησή του σε αυτήν.

Ανάπτυξη ιστοσελίδων

Η ανάπτυξη ιστοσελίδων ή διαδικτύου έρχεται σε 2 εκδοχές: αυτή του δημόσιου τμήματος (front-end) και αυτή της διαχείρισης (back-end). Ορισμένες από τις δεξιότητες σε αυτές τις δύο εκδοχές επικαλύπτονται ωστόσο έχουν πολλούς διαφορετικούς σκοπούς για το επάγγελμα του προγραμματιστή.

Ένας προγραμματιστής δημοσίου τμήματος (front-end) παίρνει τον εικαστικό σχεδιασμό μιας ιστοσελίδας (είτε το δημιούργησε ο ίδιος είτε παραδόθηκε σε αυτόν από έναν σχεδιαστή) και τον αναπτύσσει σε κώδικα. Αυτός ο προγραμματιστής θα χρησιμοποιήσει HTML για την δομή της ιστοσελίδας, CSS για την υπαγόρευση της διάταξης και του οπτικού στυλ και ίσως λίγη Javascript. Για ορισμένες μικρές ιστοσελίδες, η ανάπτυξη δημοσίου τμήματος (front-end) ίσως είναι το μοναδικό είδος ανάπτυξης που θα χρειαστεί για το έργο αυτό. Για περισσότερα πιο πολύπλοκα έργα, η ανάπτυξη της διαχείρισης (back-end) θα πρέπει να πάρει την θέση αυτή.

Η ανάπτυξη στην διαχείριση (back-end) ασχολείται με πιο προηγμένο προγραμματισμό και αλληλεπιδράσεις στις σελίδες. Ένας προγραμματιστής διαχείρισης (back-end) εστιάζει στο πως μια ιστοσελίδα δουλεύει και πως οι πελάτες θα ολοκληρώσουν αιτήματα που χρησιμοποιούνται σε συγκεκριμένη λειτουργικότητα. Αυτό θα μπορούσε να συμπεριλάβει εργασία με κώδικα όπου διέπει διασύνδεση με βάση δεδομένων ή ανάπτυξη εφαρμογών όπως ηλεκτρονικό κατάστημα όπου συνδέει πληρωμές μέσω διαδικτύου και άλλα. Οι καλοί προγραμματιστές ίσως γνωρίζουν πως να προγραμματίζουν σε CGI και script όπως PHP. Επίσης θα κατανοούν πως δουλεύουν οι φόρμες και ποια η διαφορά μεταξύ των πακέτων λογισμικού και των API (application programming interfaces) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να συνδέσουν διαφορετικά πακέτα.

Τι κάνουν αρκετοί επαγγελματίες του διαδικτύου

Ενώ αρκετοί επαγγελματίες ειδικεύονται σε συγκεκριμένες περιοχές, αρκετοί από αυτούς θολώνουν τις διαφορές μεταξύ των δύο κλάδων. Μπορεί είτε να αισθάνονται πιο άνετα δουλεύοντας στο εικαστικό μέρος χρησιμοποιώντας προγράμματα όπως το Adobe Photoshop είτε να έχουν περιορισμένες γνώσεις σχετικά με της HTML και CSS. Αυτή η γνώση είναι πραγματικά πολύ χρήσιμη μιας και καλύπτει ένα μεγάλο μέρος αυτής της βιομηχανίας. Ένας σχεδιαστής ο οποίος κατανοεί πως οι ιστοσελίδες έχουν αναπτυχθεί, θα ήταν καλύτερο να διευρύνει τις γνώσεις του και τις εμπειρίες πάνω στον σχεδιασμό. Παρομοίως, ένας προγραμματιστής που μπορεί να καταλάβει τα βασικά του σχεδιασμού και της οπτικής επικοινωνίας μπορεί να δημιουργήσει έξυπνες επιλογές γράφοντας τον αντίστοιχο κώδικα σε σελίδες καθώς και ουσιαστικές αλληλεπιδράσεις στα έργα του.

Δεν έχει νόημα αν βρείτε ή όχι επαγγελματίες με αυτό το σετ το δεξιοτήτων. Αυτό που χρειάζεται είναι να γνωρίζεται ποιον κλάδο να αναζητήσετε όταν ψάχνεται κάποιον να εργαστεί για την ιστοσελίδα σας. Οι δεξιότητες αυτού που προσλαμβάνεται θα παίξουν σημαντικό ρόλο στο κόστος που πρέπει να ξοδέψετε για να ολοκληρωθεί το έργο. Σε πολλές περιπτώσεις το κόστος σχεδιασμού και ανάπτυξης του δημοσίου τμήματος (front-end) για μικρές ή απλές ιστοσελίδες θα είναι πολύ λιγότερο (κόστος με βάση την ώρα) από το να προσλάβετε ένα έμπειρο προγραμματιστή διαχείρισης (back-end). Για μεγαλύτερες ιστοσελίδες και αντίστοιχα έργα θα χρειαστεί να προσλάβετε ομάδες που αποτελούνται από επαγγελματίες και καλύπτουν όλους αυτούς τους διαφορετικούς κλάδους.

Αναλαμβάνουμε το σύνολο των υπηρεσιών όπως αναφέρθηκαν και διέπουν το διαδίκτυο! Επικοινωνήστε μαζί μας και ανακαλύψτε τις.

Μετάφραση: webgift dev™
Πηγή άρθρου στα αγγλικά: webdesign.about.com

https://webgift.gr/templates/core_webgift/
0