Ανάπτυξη module - Twitter

Το WG Twitter για το Elxis CMS 2009.x ή Twitter για το Elxis CMS 4.x module μας παρουσιάζει τα τελευταία tweets και πληροφορίες ενός λογαριασμού της δημοφιλής υπηρεσίας κοινωνικής διαδικτύωσης Twitter. Μπορείτε να αλλάξετε την εμφάνιση, την λειτουργία και τις διαστάσεις του module από τις ρυθμίσεις. Προεπιλεγμένος Λογαριασμός : elxiscms. Υποστήριξη σε Ελληνική και Αγγλική γλώσσα. Άδεια Χρήσης για το Elxis CMS 2009.x: Creative Commons 3.0 S.A.Άδεια Χρήσης για το Elxis CMS 4.x: Elxis Public License (EPL) Λήψη για Elxis CMS 2009.x {buttons}download=https://webgift.gr/cache/old_edc/mod_wgtwi...

ανάπτυξη επέκτασης, twitter , κοινωνική διαδικτύωση, tweets, επέκταση

Ανάπτυξη επέκτασης - TwitterΤο WG Twitter για το Elxis CMS 2009.x ή Twitter για το Elxis CMS 4.x module μας παρουσιάζει τα τελευταία tweets και πληροφορίες ενός λογαριασμού της δημοφιλής υπηρεσίας κοινωνικής διαδικτύωσης Twitter. Μπορείτε να αλλάξετε την εμφάνιση, την λειτουργία και τις διαστάσεις του module από τις ρυθμίσεις.
Προεπιλεγμένος Λογαριασμός : elxiscms.
Υποστήριξη σε Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.
Άδεια Χρήσης για το Elxis CMS 2009.x: Creative Commons 3.0 S.A.
Άδεια Χρήσης για το Elxis CMS 4.x: Elxis Public License (EPL)

Λήψη για Elxis CMS 2009.x

Λήψη για Elxis CMS 4.x

Αρχείο Αλλαγών

18.06.2015: Έκδοση 2.0 - Αναπτύχθηκε ξανά τηρώντας εκ νέου τους όρους χρήσης του Twitter.
06.11.2012: Μετονομασία επέκτασης στην έκδοση 1.2 σε 'Twitter'. Αναπτύχθηκε από την αρχή και είναι πλέον συμβατή με το Elxis CMS 4.x
05.11.2012: Αναβάθμιση βιβλιοθήκης Javascript στην έκδοση 1.1. Διόρθωση bugs.

https://webgift.gr/templates/core_webgift/
0