Επίσημος καταχωρητής ονομάτων GR και ΕΛ

Με την υπ. αριθμόν 7726/25-10-2022 αίτηση αδειοδότησης στην EETT (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων) η WEBGIFT DEV (Στρατάκης Γ. Σταύρος) αποτελεί πλέον εγκεκριμένο καταχωρητή και διαχειριστή ονομάτων χώρου (domain names) .gr, .ελ με αριθμό άδειας 22-106. Καταχώρηση ή μεταφορά ονόματος χώρου .gr Καταχωρήστε παρακάτω το domain name σας με: 10,00€/έτος. Ελάχιστος χρόνος καταχώρησης είναι τα 2 έτη και μέγιστος τα 10. Κατοχύρωση domain function validateDomain(id) { var id = trim(id); var val = document.getElementById(id).value; if (/^[a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9-]{1,61}[a-zA-Z0-9](?...

έλεγχος διαθεσιμότητας, καταχώρηση domain name, κατοχύρωση domain, όνομα χώρου, domain name, καταχωρητής, μεταφορά domain names

Με την υπ. αριθμόν 7726/25-10-2022 αίτηση αδειοδότησης στην EETT (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων) η WEBGIFT DEV (Στρατάκης Γ. Σταύρος) αποτελεί πλέον εγκεκριμένο καταχωρητή και διαχειριστή ονομάτων χώρου (domain names) .gr, .ελ με αριθμό άδειας 22-106.

Επίσημος καταχωρητής ονομάτων gr από την ΕΕΤΤ

Καταχώρηση ή μεταφορά ονόματος χώρου .gr

Καταχωρήστε παρακάτω το domain name σας με: 10,00€/έτος. Ελάχιστος χρόνος καταχώρησης είναι τα 2 έτη και μέγιστος τα 10.

Κατοχύρωση domain

Σε περίπτωση που επιθυμείτε την μεταφορά του-ων domains σας (αλλαγή καταχωρητή) τότε αυτό γίνεται εντελώς δωρεάν! Η ανανέωση έχει κόστος 10,00€/έτος.

Μεταφορά domain

Διαθέσιμες καταλήξεις ονομάτων

Πέραν της καταχώρησης ονομάτων χώρου με κατάληξη .gr και .ελ (ονόματα 2ου επιπέδου), εκχώρηση ονομάτων χώρου μπορεί να γίνει και στα ακόλουθα subdomains του .gr (ονόματα 3ου επιπέδου):

  • com.gr: για όσους ασκούν εμπορική δραστηριότητα.
  • edu.gr: για εκπαιδευτικούς οργανισμούς.
  • net.gr: για παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου (Internet Service Providers - ISPs) και παρόχους.
  • org.gr: για μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.
  • gov.gr: αποκλειστικά για κυβερνητικούς οργανισμούς.

Περιορισμοί στην καταχώρηση ονόματος χώρου

Οι δηλώσεις καταχώρησης που θεωρούνται ανυπόστατες σύμφωνα με το Άρθρο 8 του Κανονισμού Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη .gr ή .ελ απορρίπτονται αυτόματα.

Οι δηλώσεις καταχώρησης ονομάτων χώρου με κατάληξη .gov.gr και ονομάτων χώρου 2ου επιπέδου με κατάληξη .gr ή .ελ που περιλαμβάνονται στη λίστα γεωγραφικών όρων της ΕΕΤΤ εξετάζονται από την ΕΕΤΤ και απορρίπτονται στην πρώτη περίπτωση αν ο καταχωρούμενος δεν είναι κυβερνητικός οργανισμός στον οποίο δύναται να εκχωρηθεί όνομα χώρου με κατάληξη .gov.gr και στην δεύτερη περίπτωση αν ο καταχωρούμενος δεν είναι ο αντίστοιχος Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ποια είναι η ΕΕΤΤ;

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (EETT) είναι Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή, αρμόδια για τη διαχείριση και την εκχώρηση των ονομάτων χώρου με κατάληξη .gr και .ελ.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

- Επίσημος ιστότοπος ΕΕΤΤ.
- Συχνές ερωτήσεις από το Μητρώο ονομάτων χώρου.
- Φόρμα αναζήτησης καταχωρητών.

Διαβάστε επίσης

https://webgift.gr/templates/core_webgift/
0