Όροι και προϋποθέσεις φιλοξενίας ιστοσελίδων

Οι υπηρεσίες φιλοξενίας προϋποθέτουν την αποδοχή των παρακάτω όρων και προϋποθέσεων. Οι όροι και οι προϋποθέσεις ισχύουν για όλα τα πακέτα φιλοξενίας της webgift.

Περιεχόμενο ιστότοπου και ενέργειες χρηστών

Η webgift υπηρεσίες διαδικτύου δεν επιτρέπει την αποθήκευση ή/και εμφάνιση του ακόλουθου υλικού στους εξυπηρετητές της. Αυτό συμπεριλαμβάνει τόσο το ανέβασμά του στους ιστότοπους όσο και την αναδιανομή του με τη χρήση οποιουδήποτε μέσου (e-mail, ftp, αρθρογράφηση ή άλλο). Επίσης απαγορεύονται ορισμένες ενέργειες όπως η ανεπιθύμητη αλληλογραφία (spam).

 • Φιλοξενία πορνογραφικών ιστότοπων και υλικού πορνογραφικού χαρακτήρα συμπεριλαμβανομένου παιδικής πορνογραφίας.
 • Διανομή παράνομου/κλεμμένου λογισμικού ή άλλων μέσων (όπως εικόνα, ήχος, βίντεο κ.λ.π.).
 • Διανομή ιών, Spyware και Malware
 • Η διανομή αυτόκλητου εμπορικού, διαφημιστικού ή ανεπιθύμητου email (spam) μέσω των εξυπηρετητών μας απαγορεύεται αυστηρά.
 • Σύνδεσμοι προς/από ιστότοπους-φόρμες συνδέσμων (link farming) ή άλλες ενέργειες Black hat SEO.
 • Δραστηριότητα hacking.
 • Ενέργειες, υπηρεσίες ή προϊόντα που αποσκοπούν στην εξαπάτηση του κοινού.
 • Παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή λογοτύπων.

Χρήση Εξυπηρετητή

Για την προστασία των άλλων χρηστών, ίσως αναστείλουμε, προσωρινά ή μόνιμα, ένα λογαριασμό φιλοξενίας αν ο ιστότοπος προκαλεί δυσλειουργίες ή καθυστέρηση στον εξυπηρετητή ή χρησιμοποιεί πολλούς πόρους του συστήματος. Σε αυτή την περίπτωση, η λύση θα δοθεί σε συνεργασία με τον πελάτη. Πρέπει να λαμβάνετε μέτρα για την προστασία της ασφάλειας των εξυπηρετητών μας. Αυτό περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται, στα ακόλουθα:

 • διατηρείτε τους κωδικούς σας σε ασφαλές μέρος. Δεν πρέπει να αποκαλύπτετε τους κωδικούς σας σε τρίτα πρόσωπα.
 • βεβαιωθείτε πως τα script που χρησιμοποιείτε στην ιστοσελίδα σας δεν έχουν κενά ασφαλείας τα οποία μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του εξυπηρετητή μας.
 • ενημερώσετε μας άμεσα σε περίπτωση που η ιστοσελίδα σας πέσει θύμα hacking.

Συντήρηση Εξυπηρετητή

Κάποιες στιγμές ίσως χρειαστεί να συντηρήσουμε, αναβαθμίσουμε, αντικαταστήσουμε hardware ή software στους εξυπηρετητές μας. Διατηρούμε το δικαίωμα να αναστείλλουμε προσωρινά την λειτουργία του συγκεκριμένου εξυπηρετητή, έως ώτου ολοκληρωθούν οι άνωθεν εργασίες. Τέτοιες ενέργειες ίσως προαναγγελθούν στην ιστοσελίδα μας, ίσως και όχι (ειδικά αν πρόκειται για κάτι επείγον ή ελάσσονος σημασίας).

Ευθύνες

Η webgift δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν ζημίες που μπορεί να υποστεί η επιχείρησή σας. Η webgift δεν εγγυάται τίποτα, προφορικώς, γραπτώς ή κατά συνεπαγωγή. Η webgift απεκδύεται πάσης ευθύνης εμπορευσιμότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Αυτό περιλαμβάνει απώλεια δεδομένων προερχόμενη από πάσης φύσεως διακοπές υπηρεσιών που προκλήθηκαν από φυσικά αίτια, καταστροφές, δυσλειτουργία hardware, ανθρώπινη αμέλεια, πελάτες ή/και οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο. Εσείς, σαν πελάτης της webgift είστε ο αποκλειστικός υπεύθυνος για το περιεχόμενο που αποθηκεύετε και αναρτάτε στην ιστοσελίδα σας.

Φιλοξενία Elxis

Διαθέτουμε μακρά εμπειρία στην φιλοξενία ιστότοπων με Elxis CMS και παρέχουμε δωρεάν εγκατάστασή του. Κατόπιν συμφωνίας, παρέχουμε δωρεάν εφαρμογή αναβαθμίσεων για τον κατασκευασμένο με Elxis CMS ιστότοπό σας. Ωστόσο δεν παρέχουμε υποστήριξη για το Elxis CMS. Παρακαλείσθε να χρησιμοποιείτε τις επίσημες ιστοσελίδες του Elxis για αυτό το σκοπό: Elxis forum.

Αντίγραφα Ασφαλείας

Ο πελάτης είναι ο αποκλειστικός υπεύθυνος για την διατήρηση επαρκών αντιγράφων ασφαλείας του περιεχομένου της ιστοσελίδας του. Η webgift λαμβάνει αντίγραφα ασφαλείας για την ιστοσελίδα σας σε καθημερινή, εβδομαδιαία και μηνιαία βάση. Ωστόσω δεν ευθυνόμαστε για τυχόν δυσλειτουργία του μηχανισμού λήψης αντιγράφων ασφαλείας. Τα αντίγραφα ασφαλείας αποθηκεύονται στον εξυπηρετητή, σε τοποθεσία μη προσβάσιμη από τον πελάτη, έτσι ώστε να μην καταχρούνται χώρο από αυτόν του λογαριασμού φιλοξενίας σας. Αν μας το ζητήσετε, μπορούμε να αντιγράψουμε το ημερήσιο ή εβδομαδιαίο αντίγραφο ασφαλείας (backup) σε τοποθεσία προσβάσιμη από εσάς ώστε να το κατεβάσετε. Η webgift λαμβάνει τα παρακάτω είδη αντιγράφων ασφαλείας για την ιστοσελίδας σας.

 • Αυτόματο ημερήσιο αντίγραφο ασφαλείας για τα αρχεία και την βάση δεδομένων της ιστοσελίδας σας (αποθηκεύεται στον εξυπηρετητή).
 • Αυτόματο εβδομαδιαίο αντίγραφο ασφαλείας για τα αρχεία και την βάση δεδομένων της ιστοσελίδας σας (αποθηκεύεται στον εξυπηρετητή).
 • Χειροκίνητο μηνιαίο αντίγραφο ασφαλείας για τα αρχεία και την βάση δεδομένων της ιστοσελίδας σας (αποθηκεύεται σε offline τοποθεσία, εκτός εξυπηρετητή).

Τεχνική Υποστήριξη

Παρέχουμε δωρεάν τεχνική υποστήριξη στους πελάτες μας για θέματα που αφορούν την υπηρεσία φιλοξενίας (όχι για θέματα που αφορούν εφαρμογές όπως προγραμματισμό σε php/html/css και λοιπά) μέσω email, live chat και τηλεφώνου. Η τηλεφωνική υποστήριξη είναι διαθέσιμη κατά τις ακόλουθες ώρες:
Δευτέρα-Παρασκευή, 09:00 έως 17:00 (ώρα Ελλάδος)
Όλες τις ημέρες, συμπεριλαμβανομένης Σαββάτου και Κυριακής: 10:00 έως 14:00 (ώρα Ελλάδος) μόνο για επείγοντα περιστατικά στο κινητό μας τηλέφωνο.
Τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι διαθέσιμα στους πελάτες μας.

Τερματισμός, Διαθεσιμότητα και Εκκαθάριση

Μπορείτε να τερματίσετε τον λογαριασμό φιλοξενίας σας ανά πάσα στιγμή. Επιστροφή χρημάτων δεν γίνεται δεκτή για τον εναπομείναν χρόνο ως την λήξη του λογαριασμού φιλοξενίας σας. Διατηρούμε το δικαίωμα να αναστείλουμε όλες ή μέρος των υπηρεσιών που σας παρέχουμε, αν υποπτευθούμε παραβίαση των όρων και προϋποθέσεων χρήσης, έως ώτου να εξετάσουμε την εν λόγω παραβίαση. Διατηρούμε το δικαίωμα να αναστείλουμε όλες ή μέρος των υπηρεσιών που σας παρέχουμε, αν υποπέσει στην αντίληψή μας ότι κάποιο εγκατεστημένο στην ιστοσελίδα σας script έχει τροποποιηθεί κακοβούλως, μέχρι να εξετάσουμε την εν λόγω περίπτωση. Διατηρούμε το δικαίωμα να αναστείλλουμε τις υπηρεσίες που σας παρέχουμε, αν ο λογαριασμός σας έχει λήξει και δεν έχει ανανεωθεί εντός 15 ημερών από την ημερομηνία λήξης του. Περαιτέρω καθυστερήσεις εξόφλησης, ίσως οδηγήσουν στην οριστική διαγραφή του λογαριασμού. Σε περίπτωση που ενέργειές σας ή ενέργειες τρίτων προσώπων στον λογαριασμό φιλοξενίας σας, εσκεμμένες ή μη, θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του εξυπηρετητή μας ή οποιουδήποτε άλλου υπολογιστή, θα σας ζητηθεί να προβείτε σε εκκαθάριση των αρχείων του ιστότοπου. Αν αυτές οι ενέργειες διαπράχθηκαν από εσάς, διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε σε διαγραφή του λογαριασμού σας, χωρίς ειδοποίηση και χωρίς επιστροφή χρημάτων.

Τροποποίηση Όρων και Προϋποθέσεων

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε οποιαδήποτε στιγμή επιθυμούμε τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης, αναρτώντας ένα νέο συμφωνητικό στην ιστοσελίδα μας. Αν πάνω στους όρους και προϋποθέσεις χρήσης δεν είναι σαφές ή έχετε κάποια άλλη ερώτηση, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην διεύθυνση info [at] webgift.gr.

Πνευματικά δικαιώματα© - 2022

https://webgift.gr/templates/core_webgift/
0