Δεν είστε εξουσιοδοτημένος(η) να δείτε αυτό το περιεχόμενο

Επιπλέον υπηρεσίες

Περισσότερες υπηρεσίες ή πληροφορίες όπου μπορείτε να βρείτε χρήσιμες!
Συντήρηση ΙστοσελίδαςΣυντήρηση Ιστοσελίδαςhttps://media.webgift.gr/images/userfiles/website-maintenance.png

Η συντήρηση μιας ιστοσελίδας ή μιας επέκτασης (εφαρμογή διαδικτύου, module ή πρόσθετο περιεχομένου) αποτελεί προαιρετική υπηρεσία ωστόσο θεωρείται αρκετά σημαντική. Υλοποιείται μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων εργασιών και εκτελείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα ανάλογα την περίπτωση. Η υπηρεσία ...

Συντήρηση Ιστοσελίδας

Η συντήρηση μιας ιστοσελίδας ή μιας επέκτασης (εφαρμογή διαδικτύου, module ή πρόσθετο περιεχομένου) αποτελεί προαιρετική υπηρεσία ωστόσο θεωρείται αρκετά σημαντική. Υλοποιείται μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων εργασιών και εκτελείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα ανάλογα την περίπτωση. Η υπηρεσία συντήρησης μπορεί να προγνώσει ακόμα και ευπάθειες που γίνονται αντιληπτές με την πάροδο του χρόνου.

Επανασχεδιασμός ΙστοσελίδαςΕπανασχεδιασμός Ιστοσελίδαςhttps://media.webgift.gr/images/userfiles/redesign.png

Εκτός από τις υπηρεσίες της ανάπτυξης, του σχεδιασμού και της φιλοξενίας μιας ιστοσελίδας ή ιστοσελίδων αναλαμβάνουμε επίσης και τον επανασχεδιασμό της. Η εν λόγω υπηρεσία μπορεί να επιφέρει αλλαγές όχι μόνο στην εμφάνιση άλλα και στην λειτουργικότητα. Η υπηρεσία του επανασχεδιασμού θα βελτιστοποιήσ...

Επανασχεδιασμός Ιστοσελίδας

Εκτός από τις υπηρεσίες της ανάπτυξης, του σχεδιασμού και της φιλοξενίας μιας ιστοσελίδας ή ιστοσελίδων αναλαμβάνουμε επίσης και τον επανασχεδιασμό της. Η εν λόγω υπηρεσία μπορεί να επιφέρει αλλαγές όχι μόνο στην εμφάνιση άλλα και στην λειτουργικότητα. Η υπηρεσία του επανασχεδιασμού θα βελτιστοποιήσει επίσης τον πηγαίο κώδικα της ιστοσελίδας σας σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα πρότυπα του διαδικτύου.

https://webgift.gr/templates/core_webgift/
0