Ενσωμάτωση πύλης πληρωμών Viveum

Ολοκληρώθηκε η ενσωμάτωση της πύλης πληρωμών Viveum στην μηχανή κρατήσεων του austria-booking.org!

Ενσωμάτωση πύλης πληρωμών Viveum

Η VIVEUM είναι ένας ανεξάρτητος, αυστριακός πάροχος υπηρεσιών πληρωμών για 14 χρόνια, επιτρέποντας στους εμπόρους να διεκπεραιώνουν εύκολα και με ασφάλεια πληρωμές σε όλα τα κανάλια διανομής! Η Viveum δρομολογεί τις συναλλαγές, ανεξάρτητα από το πού έχει πληρώσει ο πελάτης σας, στον κατάλληλο πάροχο χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Το πλεονέκτημά εδώ είναι: Χρειάζεται μόνο μία σύνδεση - όλες οι απαιτήσεις των παρόχων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και όλες οι εργασίες συντήρησης στις διεπαφές τους πραγματοποιούνται από τη VIVEUM. Προσφέρουν πρόσβαση σε μια τεχνολογικά κορυφαία υπηρεσία πληρωμών που διαχειρίζεται περισσότερα από 125 δισεκατομμύρια συναλλαγές ετησίως. Περισσότεροι από 1.000 συνδεδεμένοι αγοραστές και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα παγκοσμίως, καθώς και άλλοι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών, τους καθιστούν τοπικό και διεθνή εταίρο.

Στην κατηγορία:

Δελτία τύπου
https://webgift.gr/templates/core_webgift/
0