Ανάπτυξη επέκτασης - IOS Reservations Additional info

Επέκταση IOSR Hotel Additional InformationΗ επέκταση με την ονομασία IOSR Additional Info δημιουργήθηκε με σκοπό να εξηπηρετήσει τους πελάτες που έχουν αγοράσει την εφαρμογή Διαχείρισης Ξενοδοχειακών κρατήσεων της Is Open Source : IOS Reservations 3.x Εφαρμογή.
Ιούνιος 2014: Αποσύρθηκε μιας και αποσύρθηκε η εφαρμογή IOS Reservations 3.x. Αιτηθείτε το δικό σας module.

Η παρούσα  επέκταση δίνει στον χρήστη την δυνατότητα της προσθήκης επιπρόσθετης πληροφορίας σε συγκεκριμένα ξενοδοχεία που έχουν καταχωρηθεί καθώς επίσης και συγκεκριμένων τοποθεσιών βάση του ID τους στην εφαρμογή. Οι επιπρόσθετες πληροφορίες μπορεί να είναι κοντινές αποστάσεις σε σχέση με ένα συγκεκριμένο ξενοδοχείο ( απόσταση από σταθμό τρένου , απόσταση από δημοφιλή αξιοθέατα της περιοχής, απόσταση από το αεροδρόμιο της περιοχής , απόσταση από το λιμάνι κτλ) , πληροφορίες σχετικά με διάφορα εστιατόρια της περιοχής - τοποθεσίας που βρίσκεται το ξενοδοχείο , πληροφορίες για τον καιρό στην εκάστοτε περιοχή , συγκριτικό πίνακα με τις τιμές των δωματίων του εκάστωτε ξενοδοχείου καθώς και τις παρεχόμενες υπηρεσίες αυτών, ιστορικές πληροφορίες της περιοχής , πληροφορίες - πρόσφατα γεγονότα της πόλης είναι ορισμένα από τα χαρακτηριστικά όπου μπορούμε να προσθέσουμε στην επέκταση αυτή.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά :

Χρησιμοποιήθηκε αντικειμενοστραφής προγραμματισμός σε γλώσσα PHP καθώς και τεχνολογίες όπως : XML , CSS , JavaScript. Υποστηρίζεται πολυγλωσσικό σύστημα στην περιοχή της διαχείρισης με γλώσσες όπως : Αγγλικά , Ελληνικά , Γερμανικά , Γαλλικά , Ρώσικα και Ιταλικά.

Πλοηγοί Υποστήριξης : Internet Explorer 7.0 - 9.0 , Firefox , Safari , Google Chrome και Opera
Πλατφόρμα Elxis : 2009.x (Δεν είναι συμβατό με τις εκδόσεις 4.x)
Εφαρμογή IOS Reservation : 3.x (Δεν είναι συμβατό με τις εκδόσεις 4.x)
Υποστήριξη ασφαλής λειτουργίας SSL
Η άδεια χρήστης της παρούσας επέκτασης είναι: Επί Πληρωμή.

Επιτρέπεται:

  • Η χρήση του module σε όσους ιστότοπους επιθυμείτε εφόσον έχει γίνει 1 τουλάχιστον αγορά για κάθε ενδιαφερόμενο χωριστά.
  • Η τροποποίηση του CSS, των εικόνων και όλων των αρχείων που συμπεριλαμβάνονται στο module.


Δεν επιτρέπεται:

  • Η αναδιανομή, μεταπώληση ή αναδημοσίευση του module ως έχει ή τροποποιημένης εκδοχής του.
  • Αφαίρεση ή αλλαγή των μηνυμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τους παραμέτρους της επέκτασης θα μπορείτε να δείτε από την στιγμή της επιβεβαίωσης πληρωμής στο αντίστοιχο αρχείο PDF που έχουμε δημιουργήσει.

Παρέχουμε δωρεάν υποστήριξη

Σε περίπτωση παραβίασης της άδειας χρήσης διώκεται ποινικά.

Γκαλερί Φωτογραφιών της επέκτασης

Σχετικές Επεκτάσεις:

- IOSR Ξενοδοχεία
- IOSR Πληροφορίες δωματίων

Κατηγορία:

Δελτία τύπου
https://webgift.gr/templates/core_webgift/
0